;

Aurora Line

YVA-menettely
Suunnittelu
Rakentaminen
Hankkeen tiedot
Hankkeen tyyppi: Voimajohto
Hankkeen tila: Rakentaminen
Sijainti: Norrbotten, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa
Pituus: noin 380 km

Fingrid ja Ruotsin kantaverkkoyhtiö Svenska kraftnät rakentavat yhdessä uuden sähkönsiirtoyhteyden Suomen ja Ruotsin välille. Aurora Lineksi nimetyn 380 kilometriä pitkän voimajohdon ja hankekokonaisuuteen kuuluvien sähköasemien rakentamistyöt ovat alkaneet. 

Kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj rakentaa yhteistyössä Ruotsin kantaverkkoyhtiö Svenska kraftnätin kanssa uuden 400 kv voimajohdon Muhoksen Pyhänselästä Keminmaan kautta Ruotsin puolelle Messaureen. Vuonna 2025 valmistuva hanke tunnetaan nimellä Aurora Line. Aurora Line lisää sähkönsiirtokapasiteettia Suomesta Ruotsiin noin 900 MW ja Ruotsista Suomeen noin 800 MW.

Voimajohtohankkeen taustalla on sähkömarkkinoiden tarpeet lisäkapasiteetille Ruotsin ja Suomen välille. Maiden välinen rajasiirtokapasiteetti on usein riittämätön, jolloin sähkömarkkinat eivät voi toimia tehokkaasti ja sähkön hinnat eriytyvät. Tuontitilanteessa tästä seuraa Suomen sähkön hinnan nousu. Lisäksi yhteys parantaa sähkön toimitusvarmuutta sekä mahdollistaa uusiutuvan sähköntuotannon lisäämisen Pohjoismaissa ja laajemmin Itämeren alueella.

Fingrid ja Svenska kraftnät tekivät vuonna 2016 selvityksen rajasiirtokapasiteetin kehittämistarpeista. Selvityksen mukaan sähkönsiirtoyhteydet Suomen ja Ruotsin välillä ovat riittämättömät ja niin sanotut pullonkaulatilanteet ovat erittäin todennäköisiä myös tulevaisuudessa, joten uudelle siirtoyhteydelle on selkeä tarve. Selvitetyistä erilaisista sähkönsiirtokapasiteetin kasvattamisen vaihtoehdoista uusi vaihtosähköyhteys Pohjois-Suomesta Pohjois-Ruotsiin nousi esiin kannattavimpana niin kansantaloudellisesti kuin teknisesti. Yhteys liittää Suomen vahvemmin osaksi pohjoismaista sähköjärjestelmää ja parantaa sähkön toimitusvarmuutta Pohjoismaissa ja laajemmin Itämeren alueella.

Hankkeen asema PCI-hankkeena

Projekti nimettiin EU-komission yhteisen edun mukaisten hankkeiden (Projects of Common Interest, PCI) listalle 23.11.2017. Status voidaan myöntää hankkeille, jotka ovat oleellisia EU:n energian sisämarkkinoille ja EU:n energiapoliittisten tavoitteiden saavuttamiselle. EU:n energiapolitiikan päätavoitteena on edullinen, toimitusvarma ja kestävästi tuotettu energia. Aurora line edistää kaikkia mainittuja EU:n energiapolitiikan tavoitteita.

Hankkeelle on myönnetty Connecting Europe Facility (CEF) -tukea 4.325 miljoonaa euroa suunnitteluvaiheeseen. Fingrid ja Svenska kraftnät tulevat hakemaan CEF-tukea myös hankkeen rakennusvaiheeseen. Suomen ja Ruotsin energiaviranomaiset antoivat hankkeen kustannusten jakamista koskevan päätöksen maaliskuussa 2020.

Hankkeen PCI-numerot ja kuvaukset ovat:

4.10 Cluster Finland – Sweden [currently known as "Third interconnection Finland – Sweden"], including the following PCIs: 

  • 10.1 Interconnection between northern Finland and northern Sweden
  • 10.2 Internal line between Keminmaa and Pyhänselkä (FI)

Lisätietoa PCI-hankkeista englanniksi

Hankkeen hyötyjä on arvioitu myös osana yhteiseurooppalaista kymmenvuotista verkkosuunnitelmaa (Ten Year Network Development Plan, TYNDP). Hanketta on tarkasteltu ENTSO-E:n toimesta useaan otteeseen, viimeksi vuonna 2020. Analyysi on osoittanut hankkeen tarpeellisuuden Itämeren alueelle.

Hankkeen projektisivu TYNDP2020 suunnitelmassa

EU myönsi hankkeelle 26.1.2022 127 miljoonan euron tuen. Myönnetty tuki on osa Verkkojen Eurooppa -rahoitusohjelmaa.

Tiedotteet: 

 

Lue myös Fingrid-lehden artikkelit Aurora Linestä (linkki). 

 

Vaihekohtaiset tiedot

YVA-menettely

Muhoksen ja Keminmaan välisen osuuden YVA-menettely on päättynyt tammikuussa 2019 ja Keminmaan ja Ruotsin rajan välisen osuuden YVA-menettely päättyi kesäkuussa 2020. Vastaavat ympäristöselvitykset valmistuivat Ruotsin puolella vuonna 2021. Fingrid ja Svenska krafnät ovat sopineet rajanylityspaikaksi Tornionjoella Vuennonkosken(FI)/Risuddenin(SE).

Tiivistelmät hankkeen YVA-menettelyistä:

Pyhänselkä-Keminmaa 400 kV voimajohtohankeen YVA-selostuksen tiivistelmä

Keminmaa-Tornionjoki 400 kV voimajohtohankkeen YVA-selostuksen tiivistelmä

Ympäristövaikutusten arviointi Pyhänselkä - Keminmaa

Ympäristövaikutusten arviointi Keminmaa-Tornionjoki

Rakentaminen

Voimajohtoreitin kokonaispituus on noin 380 km, josta Suomen puolella noin 200 km. Rakentaminen on jaettu Suomen puolella kolmeen rakennusurakkaan A, B ja C, joista jokaisessa on oma pääurakoitsija.

Rakentamisvaiheen töitä

Rakennustyöt ovat käynnissä kaikissa rakennusurakoissa. 

Puustonpoisto ja johtokadun raivaukset ovat valmistuneet Keminmaan ja Muhoksen välisellä osuudella (osuudet A ja B). Keminmaan ja Tornion välillä (osuus C) puustonpoisto ja raivaukset jatkuvat kevääseen 2024 saakka. 

Ensimmäisessä vaiheessa tehdään perustustöitä. Työt jatkuvat pylväiden kasaus- ja pystytystöillä ja johtimien asennuksella.  Työvaiheiden välissä on usein taukoja ja töitä tehdään useammassa kohtaa samanaikaisesti. Keminmaan lähelle rakennettavan Viitajärven sähköaseman ja Muhoksella olevan Pyhänselän sähköaseman välinen siirtoyhteys otetaan käyttöön syksyllä 2024.

Yhteys Ruotsiin on tarkoitus olla valmis joulukuussa 2025.

RAC32020_1.jpg

Kuva 1. Skemaattinen kuva kolmannesta 400 kV voimajohtoyhteydestä Pyhänselkä-Viitajärvi-Messaure. Siirtoyhteyden kokonaispituus on noin 380 km.

Voimajohtojen lisäksi hankkeessa rakennetaan sähköasemalaajennukset Pyhänselkään ja Messaureen sekä Isovaaran sarjakondensaattoriasemalle. 

Lunastusmenettely

Valtioneuvosto myönsi lunastusluvan Viitajärven ja Torniojoen välille (osuus C) 12.10.2023. 

Valtioneuvosto myönsi lunastusluvan Viitajärvi-Pyhänselkä (osuus A ja B) 28.4.2022.

 

Yhteystiedot

Rakennuttaja Fingrid Oyj

Ritva Laine
vanhempi projektipäällikkö
puh. +358 30 395 5134

Eero Kujanen
asiantuntija, lunastusasioiden yhteyshenkilö
puh. +35830 395 5190

Pääurakoitsijat

Osuus A, Viitajärvi (Tornio)-Herva (II)
Tecnolines Italia s.r.l

Ajdin Skejic
Project Manager
puh +39 342 845 5413

Umit Menekse
maanomistajien yhteyshenkilö 
puh. 040 809 5332

Osuus B, Herva (II)-Pyhänselkä (Muhos)
Enersense Oy

Juhani Leino
projektipäällikkö
puh. 040 641 7083


Antti Karjalainen 
maanomistajien yhteyshenkilö
puh. +358 40 641 7760

Osuus C, Viitajärvi (Keminmaa)-Vuennonkoski (Ylitornio)  
Destia Oy

Juha Pitkänen
projektipäällikkö
puh. +358 41 731 9214

Risto Nilosaari
maanomistajien yhteyshenkilö
puh. +358 40 821 6154