;

Länsisalmen sähköaseman kehittäminen

YVA-menettely
Suunnittelu
Rakentaminen
Hankkeen tiedot
Hankkeen tyyppi: sähköasemat
Sijainti: Vantaa

Vantaalla sijaitsevan Länsisalmen sähköaseman sijanti on erittäin keskeinen, sillä aseman kautta siirretään sähköä Fingridin kantaverkosta helsinkiläisille ja vantaalaisille sähkönkäyttäjille. Koska alueen sähkönkulutus on kasvanut, Fingrid laajensi Länsisalmen sähköasemaa ja varmisti näin pääkaupunkiseudun sähkönsyöttöä.

Vuoden 2016 huhtikuussa alussa alkaneiden rakennustöiden myötä Länsisalmen aseman muuntokapasiteetti tuplaantui, kun asemalle rakennetaan toinen 400/110 kilovoltin muuntaja. Lisäksi rakennettiin 400 kilovoltin kytkinlaitos ja toteutettiin tarvittavat 400 ja 110 kilovoltin johtojärjestelyt.

Sähköasema laajennettiin  yhdestä muuntajakentästä nelikenttäiseksi kytkinlaitokseksi. Asema toteutettiin kaasueristeisenä kytkinlaitoksena, eikä se laajennuttuaan vie nykyistä enempää tilaa, vaan vahvistukset mahtuvat samalle tontille.

Aseman muotoilussa ja maisemoinnissa huomioitiin sen keskeinen sijainti Kehä III:n ja Porvoonväylän vieressä. Liikenneväylille näkyvän asemarakennuksen ja voimajohtojen pääteportaalin arkkitehtisuunnittelusta vastasi Parviainen Arkkitehdit Oy. Aseman maamerkiksi nousi näyttävä maisemaportaali, josta voimajohdot liittyvät asemaan. 
 
Investoinnin arvo oli noin 18,5 miljoonaa euroa, ja hanke valmistui loppuvuodesta 2017. Aseman rakennusteknisistä töistä vastasi RTA-Yhtiöt ja sähköasemalaitteistot toimittiABB Oy.
 
Fingrid suunnittelee myös uuden 400 kilovoltin kaapeliyhteyden rakentamista lähemmäksi Helsingin keskustaa 2020-luvulla. Länsisalmen sähköaseman kehittäminen tekee osaltaan mahdolliseksi tämän suunnitelman toteuttamisen.

Lisätietoja

Rakennuttaja Fingrid Oyj

Jarmo Henttinen
projektipäällikkö
puh. 030 395 4280

 

Sähköasemalaitetoimittaja ABB Oy 

Jari Heinonen
projektipäällikkö
puh. 050 334 3372

 

Rakennusurakoitsija RTA-Yhtiöt

Juha Ojala 
työpäällikkö 
puh. 050 456 7844

Janne Heinonen
vastaava mestari
puh. 050 456 7816