;

Fingridin sähkönsiirtoverkko

Valtakunnallinen sähkövoimajärjestelmä kuuluu yhteiskunnan tärkeimpiin infrastruktuureihin. Fingridin vastuulle kuuluu Suomen kantaverkon ylläpitäminen. Kantaverkkoon kuuluu kaikki silmukoidussa käytössä olevat 400, 220  ja 110 kilovoltin suurjännitejohdot ja sähköasemat. Kantaverkkoon kuuluu noin 14 500 km voimajohtoa (2023) ja 121 sähköasemaa (2023). Kantaverkon kautta siirretään noin 75 % kaikesta Suomessa siirretystä sähköstä.

Suomen sähköjärjestelmä on osa yhteispohjoismaista sähköjärjestelmää yhdessä Ruotsin, Norjan ja Itä-Tanskan järjestelmien kanssa. Lisäksi  Virosta on Suomeen tasasähköyhteys, jolla pohjoismainen järjestelmä on yhdistetty Baltian voimajärjestelmään. 

Suomen sähkönsiirtoverkko 2024 >

 

Suomen_sähkönsiirtoverkko2024.JPG