;

Ontojoki - Tihisenniemi -voimajohto

YVA-menettely
Suunnittelu
Rakentaminen
Hankkeen tiedot
Hankkeen tyyppi: voimajohto
Sijainti: Kajaanin ja Kuhmon kaupungin sekä Sotkamon kunnan alueilla
Pituus: 70 km

1940-luvulla rakennettu huonokuntoinen Katerma - Tihisenniemi 110 kV -voimajohto purettiin ja sen tilalle rakennettiin uusi. Uusimisella varmistettiin Sotkamon ja Kuhmon alueiden sähkönsyötön toimitusvarmuus ja parannettiin sähkön siirron käyttövarmuutta merkittävästi. Verkon rakenne palvelee jatkossa paremmin nykyistä ja tulevaa sähkön tuotantoa ja kulutusta.

Voimajohtotyöt sijoittuivat pääsääntöisesti olemassa olevalle voimajohtoreitille. Katerman voimalaitoksen välittömään läheisyyteen rakennettiin uusi Ontojoen sähköasema, johon voimajohdot liitettiin. Hankkeeseen sisältyi myös 110 kV kaksoisjohtojen rakentaminen Tihisenniemen ja Kirkkoahon sekä Leppisuon ja Ontojoen välillä. Ontojoki - Tihisenniemi voimajohdon reittipituus on noin 70 km.

Hankkeen urakoitsijana toimi Empower Oy.

Lisätietoja

Rakennuttaja Fingrid Oyj

Hannu Kuikka
projektipäällikkö
puh. 030 395 5216

Mikko Kuoppala

erikoisasiantuntija, lunastusasioiden yhteyshenkilö
puh. 030 395 5220