;

Isohaara-Taivalkoski

Ympäristöselvitys
Suunnittelu
Rakentaminen
Hankkeen tiedot
Hankkeen tyyppi: Voimajohto
Hankkeen tila: Ympäristöselvitys
Sijainti: Keminmaa
Pituus: Noin 18 kilometriä

Fingrid Oyj suunnittelee uusivansa 110 kilovoltin voimajohtoa Keminmaalla, Isohaaran ja Taivalkosken sähköasemien välisellä johto-osuudella. Voimajohtohankkeen vaikutuksista on laadittu ympäristöselvitys vuoden 2023 aikana.

Kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:llä on sähkömarkkinalakiin (588/2013) perustuvat velvoitteet järjestelmävastuusta, verkon kehittämisestä ja ylläpidosta. Kantaverkon kehittämisessä otetaan huomioon Suomen energia- ja ilmastostrategia, eurooppalaisten sähkömarkkinoiden kehitys- ja asiakastarpeet sekä verkon ikääntyminen.

Nykyinen ikääntynyt puupylväsrakenteinen voimajohto Isohaaran ja Taivalkosken sähköasemien välillä on rakennettu 70-luvulla ja edellyttää kuntoperusteista uusintaa. Uusimalla voimajohto ylläpidetään kantaverkon hyvä käyttövarmuus Keminmaan alueella ja kasvatetaan samalla siirtokapasiteettia mahdollistaen tuotantohankkeiden paremman liitettävyyden kantaverkkoon.

Uusittava 110 kilovoltin voimajohdon osuus Isohaaran ja Taivalkosken sähköasemien välillä koostuu kahdesta osasta: Keminmaa – Isohaara B voimajohdosta välillä Isohaara – Takakumpu sekä Taivalkoski – Keminmaa B voimajohdosta välillä Takakumpu – Taivalkoski. Isohaaran sähköaseman päässä noin 1,5 km pituinen osuus voimajohdosta ei sisälly hankkeen laajuuteen.

Voimajohto on suunniteltu uusittavan nykyisen paikalle siten, että lähtökohtaisesti johtoalueen leveys kaventuu noin 2–13 metriä. Voimajohto uusitaan teräspylväsrakenteiseksi ja perusratkaisuna on nykyisen kaltainen harustettu portaalipylväs. Pylväskorkeus säilyy lähtökohtaisesti nykyistä vastaavana.

Ympäristöselvityksessä selvitettiin hankkeen vaikutukset maankäyttöön, asutukseen, ympäristöön, luontoon, kulttuuriperintöön ja maisemaan. Selvityksen pohjalta laaditaan tunnistetuista huomionarvoisista kohteista erilliset ympäristökohdeohjeet, jotka ohjaavat voimajohdon suunnittelua, rakentamista ja kunnossapitoa. Ympäristökohdeohjeiden tarkoitus on edesauttaa luonnon- ja kulttuuriarvojen säilymisessä.

Alustava aikataulun mukaan voimajohdon rakentaminen arvioidaan valmistuvan vuoteen 2026 mennessä.

Vaihekohtaiset tiedot

Yhteystiedot

Nina Nordblad
asiantuntija, ympäristö
puh. 040 395 4132

Eeva Paitula
erikoisasiantuntija, voimajohtojen reittisuunnittelu
puh. 030 395 4152