;
2.12.2022 09.06
Ajankohtaista, Lehdistötiedotteet, Projektit

Aurora Line etenee – rakentamista jatketaan Ruotsiin

Suomen ja Ruotsin välille rakennettavan sähkönsiirtoyhteyden, Aurora Linen, rakentaminen aloitettiin tänä vuonna Suomessa. Fingrid on tehnyt investointipäätöksen voimajohdon rakentamisen jatkamisesta edelleen Suomen ja Ruotsin rajalle sekä osallistumisesta Ruotsin puolelle rakennettavan voimajohto-osuuden kustannuksiin. Kokonaisuudessaan Aurora Line valmistuu vuonna 2025.

400 kilovoltin Aurora Line -sähkönsiirtoyhteyden ensimmäisen vaiheen rakentaminen aloitettiin syksyllä Suomessa. Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan 153 kilometriä pitkä voimajohto Muhoksen Pyhänselän sähköasemalta Tornioon Viitajärven sähköasemalle. Lisäksi rakennetaan uusi Viitajärven sähköasema Tornioon sekä Isomaan sarjakompensointiasema Ouluun. Vaiheen rakentamistyöt valmistuvat vuoden 2024 aikana.

Toisessa vaiheessa voimajohdon rakentamista jatketaan Ruotsiin

Hankkeen toinen vaihe alkaa ensi vuonna, jolloin aloitetaan voimajohdon rakentaminen Tornion Viitajärven sähköasemalta Ruotsiin Messauren sähköasemalle. Suomen puolelle rakennetaan 47 kilometriä pitkä voimajohtoyhteys Viitajärveltä Ylitornioon Vuennonkoskelle, jossa yhteys ylittää rajan. Hanke etenee tällä hetkellä Suomessa normaalien maankäyttömenettelyjen mukaisesti. Aurora Line on valmistuessaan kokonaispituudeltaan 380 kilometriä.

Ruotsin puoleiset rakentamistyöt käsittävät 180 kilometriä voimajohtoa Vuonnonkoskelta Messaureen sekä Messauren sähköaseman ja Isovaaran sarjakondensaattoriaseman laajennuksen. Ruotsin puolella hanke etenee aikataulussaan.

Aurora Line lisää sähkönsiirtokapasiteettia maiden välillä ja tukee teollisuuden vihreän siirtymän investointeja

Aurora Line vahvistaa Suomen ja Pohjois-Ruotsin välistä sähkön siirtokapasiteettia, millä on sähkön hintaa laskeva vaikutus Suomessa. Sähkönsiirtokapasiteetti Suomesta Ruotsiin kasvaa 900 megawattia ja Ruotsista Suomeen 800 megawattia. Yhteys parantaa sähkön toimitusvarmuutta Pohjoismaissa ja Baltiassa.

Hanke tukee Euroopan unionin ilmastotavoitteita lisäämällä puhtaan energian siirtämistä Suomen ja Ruotsin välillä sekä edistämällä EU:n pohjoista vihreää vetytaloutta. Suomen, Ruotsin ja Norjan pohjoisosiin on suunnitteilla merkittäviä investointeja toteuttamaan vihreää siirtymää pääosin teollisuudessa ja kaivostoiminnassa.

Aurora Line on Fingridin ja Svenska kraftnätin yhteishanke, jonka investointikustannuksista Fingrid maksaa Suomen puolelle rakennettavan osuuden sekä 80 % Ruotsin puolelle rakennettavasta osuudesta. Kustannusten jako perustuu voimajohdon markkinahyötyjen jakautumiseen maiden välillä. EU myönsi tammikuussa 2022 hankkeelle 127 miljoonan euron CEF-tuen Verkkojen Eurooppa -rahoitusohjelmasta. Hankkeen kustannukset katetaan CEF-tuella ja pullonkaulatuotoilla.

Fingrid suunnittelee myös jo seuraavan, Aurora Line 2 -voimajohdon, rakentamista yhdessä Svenska kraftnätin kanssa. Hankkeen alustavat selvitykset ovat käynnissä. Selvityksessä määritellään muun muassa voimajohdon reittivaihtoehdot.   

Lisätiedot:

Timo Kiiveri, Johtaja, Fingrid Oyj, puh. 040 543 3039