;

Honkapuro-Iloharju, Kuopio

Ympäristöselvitys
Suunnittelu
Rakentaminen
Hankkeen tiedot
Hankkeen tyyppi: Voimajohto
Hankkeen tila: Ympäristöselvitys
Sijainti: Kuopio
Pituus: 27 km

Kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:llä on sähkömarkkinalakiin (588/2013) perustuvat velvoitteet järjestelmävastuusta, verkon kehittämisestä ja ylläpidosta. Kantaverkon kehittämisessä otetaan huomioon Suomen energia- ja ilmastostrategia, eurooppalaisten sähkömarkkinoiden kehitys- ja asiakastarpeet sekä verkon ikääntyminen.

Fingrid suunnittelee uuden noin 27 kilometrin mittaisen 110 kilovoltin voimajohdon rakentamista suunnitellun Honkapuron sähköaseman ja Iloharjun sähköaseman välille Kuopiossa. Varsinaista uutta voimajohtoa rakennetaan 17 kilometrin matkalta ja noin 10 kilometrin osuudella suoritetaan johdinvaihto nykyisiin pylväisiin. Uusi 110 kilovoltin voimajohto sijoittuu osin nykyisen 400 kilovoltin voimajohdon rinnalle ja osin nykyisen 110 kilovoltin voimajohdon paikalle. Rinnalle rakennettaessa nykyisen voimajohtoalueen leveys kasvaa noin 38 metriä itään ja itäinen rakennusraja ulotetaan voimajohtoalueen ulkoreunaan. Nykyisen voimajohdon paikalle rakennettaessa johtoalueen leveys säilyy lähtökohtaisesti ennallaan, mutta rakennusrajat ulotetaan johtoalueen ulkoreunoille. Pylvästyypin perusratkaisuna käytetään teräsrakenteista harustettua portaalipylvästä. Pylväskorkeus kasvaa noin 2–5 metriä nykyisestä.

Johdinvaihto suoritetaan noin 10 kilometrin matkalle Hiltulanlahdelta Iloharjun sähköasemalle. Fingridin voimajohdon Huutokoski-Iloharju kanssa yhteispylväissä sijaitsevaan Savon Voima Verkko Oy:n omistamaan 110 kilovoltin voimajohtoon Iloharju-Konnevesi uusitaan johtimet ja se siirretään Fingridin omistukseen. Kyseisellä osuudella ei ole tarvetta uusille pylväsrakenteille.

Uudella voimajohtoyhteydellä vahvistetaan kantaverkon siirtokapasiteettia, mahdollistetaan Kuopion sähkönkulutuksen kasvu sekä kasvatetaan Kuopion alueellista käyttövarmuutta. Uudella voimajohdolla korvataan myös osittain ikääntynyttä voimajohtoa.

Ympäristöselvityksessä selvitetään hankkeen vaikutukset maankäyttöön, asutukseen, ympäristöön, luontoon, kulttuuriperintöön ja maisemaan. Selvityksen pohjalta laaditaan tunnistetuista huomionarvoisista kohteista erilliset ympäristökohdeohjeet, jotka ohjaavat voimajohdon suunnittelua, rakentamista ja kunnossapitoa. Ympäristökohdeohjeiden tarkoitus on edesauttaa luonnon- ja kulttuuriarvojen säilymisessä.

Ympäristöselvityksen valmistumisen jälkeen hanke etenee yleissuunnitteluun, jonka aikana suoritetaan myös maastotutkimuksia. Alustavan aikataulun mukaan voimajohdon rakentamisen arvioidaan valmistuvan vuoden 2029 aikana.

Lisätietoja

Iisa Hyypiä
suunnittelija, ympäristö
puh. 030 395 5128

Tiina Koivunen
erikoisasiantuntija, voimajohtojen reittisuunnittelu
puh. 030 395 5356