;

Voimalaitokset

Mikäli voimalaitoksen teho on alle 1 MW, näkyy se alla olevassa taulukossa nollana.

Tarkemmat tiedot näistä: Pienten voimalaitosten tarkennetut tehot

Jos voimalaitoksella on usea omistaja, näytetään alla olevassa listassa suurin omistaja. Mikäli voimalaitoksen omistus jakaantuu tasan kahden yrityksen välillä, näytetään listassa jompikumpi omistajista.