;

Tarkastele liityntämahdollisuuksia

Saamme paljon kysymyksiä kantaverkon liityntämahdollisuuksista. Erityisesti tuotantohankekyselyt ovat lisääntyneet. Olemme kehittäneet asiakkaiden suunnittelun tueksi Verkkokiikari-karttanäkymän, joka tarjoaa tietoa kantaverkon liityntämahdollisuuksista eri ajanjaksoilla sekä jo suunnittelussa tai toteutuksessa olevista tuotantohankkeista. Verkkokiikari tarjoaa asiakkaille avoimen verkonsuunnittelun tilannekuvan ja tukee alueellisten visioiden toteutumista.

Verkkokiikari visualisoi sekä sähkön tuotannon että kulutuksen liityntämahdollisuuksia kantaverkossa. Lisäksi kartalla esitetään mm. meneillään olevat kantaverkon voimajohto- ja sähköasemaprojektit sekä Fingridin omistama kantaverkko-omaisuus perustietoineen (asemat, voimajohdot ja pylväät).

Verkkokiikari

Kartan saa avattua uuteen selainikkunaan tästä linkistä.

 

Voit jättää palautetta verkkokiikariin liittyen palautelomakkeen kautta. Etenkin vielä suunnittelun alla olevat rakentamishankkeet ovat alustavia hahmotelmia ja tarkentuvat suunnittelun edetessä. 

Kartalta aineistoista on valittavissa mm: 

  • Fingridin ja asiakkaiden olemassa oleva sähköverkko (jännitetaso vähintään 110 kV).
  • Julkiset suunnitteilla olevat toimijoiden tuotantohankkeet (erityisesti tuulivoimahankkeet) ja niiden kehitysvaihe (kaavatilanne, rakenteilla, tuotannossa yms.). Tiedot perustuvat yleisesti saatavilla olevaan aineistoon ja yksittäiset hankkeet näkyvät tarkentamalla karttatasoa. Sijaintitiedot ovat suuntaa-antavia. 
  • Fingridin investointisuunnitelma seuraavalle kymmenvuotiskaudelle, joka täsmentyy suunnittelun edetessä. Alustavat tiedot näkyvät ylemmillä karttatasoilla ja ne täsmentyvät lähempänä toteutusajankohtaa. Huomioithan, että etenkin vielä suunnittelun alla olevat voimajohtoreittitarpeet ja sähköasemapaikat ovat alustavia hahmotelmia.
  • Fingridin toteutuksessa olevat ja juuri valmistuneet rakentamishankkeet.
  • Arvio kantaverkon nykyhetken ja tulevien vuosien tuotannon ja kulutuksen liityntäkapasiteetista. Tiedot on laskettu tällä hetkellä osalle kantaverkon sähköasemista. Mikäli tieto puuttuu, sitä ei ole laskettu, eli ts. liityntäkapasiteettia voi olla. Verkonsuunnittelumme päivittää tietoja sitä mukaan, kun niitä selvitetään.


Huomioithan, että hanke toteutuessaan vaikuttaa muiden sähköasemien ja voimajohtojen liityntäkapasiteettiin.

Verkkokiikari-karttanäkymä on ilmainen palvelu ja tarkoitettu eri osapuolien suunnittelun tueksi. Fingrid ei takaa, että sen tiedot olisivat kattavia ja virheettömiä. Katso tarkemmin: https://www.fingrid.fi/kayttoehdot/ 

Hyvä yhteistyö on liityntöjen suunnittelussa tärkeää

Verkkokiikarin tavoitteena on luoda avoin verkonsuunnittelun tilannekuva ja yhteistyömahdollisuuksia kaikille toimijoille sekä tukea alueellisten visioiden muodostamista. Liittymismahdollisuuksista ja tavasta tulee keskustella ja sopia asiakasyhdyshenkilöidemme kanssa, ennen kuin suunnittelussa edetään. Kantaverkkoliitynnän valmistelu alkaa liityntäkyselyllä (https://www.fingrid.fi/kantaverkko/liitynta-kantaverkkoon/uusi-liityntakysely/), jonka asiakas lähettää Fingridin karttapalveluun.

Lisätietoja:
Fingridin kantaverkon rakentamishankkeet sekä meneillään olevat YVA-hankkeet
Kantaverkon kehittämissuunnitelma (2024-2033) 
Verkkovisio vuoteen 2035 asti
Asiakaspolku - ideasta verkkoon ja markkinoille

Yhteyshenkilöiden aluejako

Yhteystiedot:

Petri Parviainen
yksikön päällikkö
puh. 030 395 5282
Jarno Sederlund
asiakaspäällikkö
puh. 030 395 4251
Antero Reilander
asiakaspäällikkö
puh. 030 395 4199
Onni Härmä
asiakaspäällikkö
puh. 030 395 4299

Markus Talka
asiakaspäällikkö
puh. 030 395 5610