Tarkastele liityntämahdollisuuksia

Saamme paljon kysymyksiä kantaverkon liityntämahdollisuuksista. Erityisesti tuotantohankekyselyt ovat lisääntyneet. Olemme kehittäneet asiakkaiden suunnittelun tueksi Verkkokiikari-karttanäkymän, joka tarjoaa tietoa kantaverkon liityntämahdollisuuksista eri ajanjaksoilla sekä jo suunnittelussa tai toteutuksessa olevista tuotantohankkeista. Verkkokiikari tarjoaa asiakkaille avoimen verkonsuunnittelun tilannekuvan ja tukee alueellisten visioiden toteutumista.

Verkkokiikari keskittyy alkuvaiheessa sähkön tuotannon liityntämahdollisuuksiin kantaverkossa. Meneillään olevat voimajohto- ja sähköasemaprojektit sekä muut tapahtumat löytyvät Fingridin Karttapalaute-kartasta, johon on myös koottu Fingridin omistama kantaverkko-omaisuus perustietoineen (asemat, voimajohdot ja pylväät).

Verkkokiikari

Kartan saa avattua uuteen selainikkunaan tästä linkistä.

Verkkokiikarin kehittäminen on vielä alkuvaiheessa ja sitä kehitetään yhdessä asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa saadun palautteen perusteella. Palautetta voi jättää osoitteeseen palautteet@fingrid.fi. Etenkin vielä suunnittelun alla olevat voimajohtoreittitarpeet ja sähköasemapaikat ovat alustavia hahmotelmia ja ne tarkentuvat suunnittelun edetessä. 

Verkkokiikarista löytyy yhdelle karttapohjalle koostettuna: 

  • Fingridin ja asiakkaiden olemassa oleva sähköverkko (jännitetaso vähintään 110 kV).
  • Julkiset suunnitteilla olevat toimijoiden tuotantohankkeet (erityisesti tuulivoimahankkeet) ja niiden kehitysvaihe (kaavatilanne, rakenteilla, tuotannossa yms.). Tiedot perustuvat yleisesti saatavilla olevaan aineistoon ja yksittäiset hankkeet näkyvät tarkentamalla karttatasoa. Sijaintitiedot ovat suuntaa antavia. 
  • Fingridin investointisuunnitelma seuraavalle kymmenvuotiskaudelle, joka täsmentyy suunnittelun edetessä. Alustavat tiedot näkyvät ylemmillä karttatasoilla ja ne täsmentyvät lähempänä toteutusajankohtaa. Huomioithan, että etenkin vielä suunnittelun alla olevat voimajohtoreittitarpeet ja sähköasemapaikat ovat alustavia hahmotelmia.
  • Fingridin toteutuksessa olevat ja juuri valmistuneet rakentamishankkeet.
  • Arvio kantaverkon nykyhetken ja tulevien vuosien tuotannon liityntäkapasiteetista. Tiedot on laskettu tällä hetkellä osalle kantaverkon sähköasemista. Verkonsuunnittelumme päivittää tietoja sitä mukaan, kun niitä selvitetään.


Huomioithan, että hanke toteutuessaan vaikuttaa muiden sähköasemien ja voimajohtojen liityntäkapasiteettiin.

Verkkokiikari-karttanäkymä on ilmainen palvelu ja tarkoitettu eri osapuolien suunnittelun tueksi. Fingrid ei takaa, että sen tiedot olisivat kattavia ja virheettömiä. Katso tarkemmin: https://www.fingrid.fi/kayttoehdot/ 

Hyvä yhteistyö on liityntöjen suunnittelussa tärkeää

Verkkokiikarin tavoitteena on luoda avoin verkonsuunnittelun tilannekuva ja yhteistyömahdollisuuksia kaikille toimijoille sekä tukea alueellisten visioiden muodostamista. Liittymismahdollisuuksista ja tavasta tulee keskustella ja sopia asiakasyhdyshenkilöidemme kanssa, ennen kuin suunnittelussa edetään. Kantaverkkoliitynnän valmistelu alkaa liityntäkyselyllä (https://www.fingrid.fi/kantaverkko/liitynta-kantaverkkoon/uusi-liityntakysely/), jonka asiakas lähettää Fingridin karttapalveluun.

Lisätietoja:
Fingridin kantaverkon rakentamishankkeet sekä meneillään olevat YVA-hankkeet
Kantaverkon kehittämissuunnitelma (2022-2031) 
Verkkovisio vuoteen 2035 asti

 

Lisätietoja aiheesta

Petri Parviainen
yksikön päällikkö
puh. 030 395 5282

Jarno Sederlund
asiakaspäällikkö
puh. 030 395 4251

Antero Reilander
asiakaspäällikkö
puh. 030 395 4199

Onni Härmä
asiakaspäällikkö
puh. 030 395 4299