;

Voimajohtojärjestelyt: Alajärvi, Mänttä, Petäjävesi ja Seinäjoki

Voimajohtojärjestelyt liittyvät Länsi-Suomen kantaverkon pitkän aikavälin kehittämissuunnitelmaan, jossa teknisesti ikääntynyttä voimansiirtoverkkoa vahvistetaan ja uudistetaan. Useat voimajohto- ja sähköasemahankkeet varmistavat yleistä sähkön saatavuutta länsirannikon alueella ja parantavat koko kantaverkon käyttövarmuutta.

Alajärven, Petäjäveden ja Seinäjoen sähköasemilla olevien voimajohtojen muutostyöt liittyvät Länsi-Suomen kantaverkon kehittämissuunnitelmaan, jossa teknisesti ikääntynyttä voimansiirtoverkkoa vahvistetaan ja uudistetaan korvaamalla 220 kV jännitteinen verkko 400 kV verkolla. Petäjävedellä ja Mäntässä muutostyöt liittyvät sähköasemien rakentamiseen ja uudistamiseen.

Hankkeiden tarkat sijainnit näet karttapalautteen palvelussamme, jossa voit myös jättää hankekohtaisesti palautetta.

Johtomuutokset on toteutettu pääosin käyttäen olemassa olevia johtoreittejä, ja voimajohtopylväiden sijoittamisessa on pyritty hyödyntämään Fingridin jo omistuksessa olevia, ja omistukseen hankittuja maa-alueita.

Alajärvellä on muutetttu 220 kV voimajohto 110 kV jännitteelle vuonna 2016. Laajemmat 400 kV johtomuutokset toteutetaan vuonna 2017.

Muutostyöt Petäjävedellä, Mäntässä ja Seinäjoella ovat valmistuneet. Alajärvi - Petäjävesi ja Seinäjoki - Hirvisuo voimajohdot ovat siirtyneet käyttämään 110 kV jännitettä. Alajärvellä sähköaseman rakentamisen vuoksi 400 kV voimajohtojen muutostyöt jatkuvat vuoden 2017 syksyyn saakka.

Alajärvellä ja Seinäjoella on vireillä lunastustoimitus, joissa käsitellään voimajohtojen siirrosta maanomistajille maksettavat korvaukset. Lunastustoimitukset saatetaan loppuun viimeistään kevään 2017 aikana.

Lisätietoja aiheesta

Rakennuttaja Fingrid Oyj

Tommi Olsson
projektipäällikkö
puh. 030 395 4151

Hannes Maasalo
työmaan valvoja
puh. 030 395 5510

Mikko Kuoppala

erikoisasiantuntija, lunastusasioiden yhteyshenkilö
puh. 030 395 5220

Pääurakoitsija
Eltel Networks Oy

Konrad Okroj 
projektipäällikkö 
puh. 040 311 2315

Matti Piirto 
työmaapäällikkö, maanomistajien yhteyshenkilö 
puh. 040 311 3389