;

Varavoimalaitokset

Varavoimalaitokset ovat aidattuja alueita, joilla saavat liikkua ainoastaan kulkuoikeuden saaneet henkilöt. Varavoimalaitoksille tehdään koekäynnistyksiä kuuden viikon välein ja joskus ne käynnistetään kantaverkon häiriötilanteissa. Käynnistyksen aikana voimalaitokselta kuuluu normaalia suurempaa ääntä. Verkon kytkentätilannetta muutettaessa voi lisäksi kuulua kolahduksia.


Varavoimalaitosten kunnossapito


Varavoimalaitosten kuntoa valvotaan kunnossapidon laitoskierroksilla, käytönvalvonta- ja kameravalvontajärjestelmillä. Vartiointiliike suorittaa laitoksella valvonta- ja tarvittaessa hälytyskäyntejä. Varavoimalaitoksilla tehdään vuosittain useita erilaisia tekniikkaa, ympäristöä ja turvallisuutta koskevia tarkastuksia.

Varavoimalaitoksia kunnossapidetään palvelutoimittajien toimesta. Kunnossapito käsittää ennakkohuoltojen ja tarkastusten suorittamista, vian korjausta, sekä pienempien kunnossapitoprojektien suorittamista. Vuosittain varavoimalaitoksilla tehdään noin viikon kestävä vuosihuolto, jossa suoritetaan ennalta suunniteltua keskeytystä vaativia töitä.

Varavoimalaitosten sijainnit löytyvät sivuiltamme täältä.