;

Varavoimalaitokset

Varavoimalaitokset ovat aidattuja alueita, joilla saavat liikkua ainoastaan kulkuoikeuden saaneet henkilöt. Varavoimalaitoksille tehdään koekäynnistyksiä kuuden viikon välein ja joskus ne käynnistetään kantaverkon häiriötilanteissa. Käynnistyksen aikana voimalaitokselta kuuluu normaalia suurempaa ääntä. Verkon kytkentätilannetta muutettaessa voi lisäksi kuulua kolahduksia.

Varavoimalaitosten kunnossapito

Varavoimalaitosten kuntoa valvotaan kunnossapidon laitoskierroksilla, käytönvalvonta- ja kameravalvontajärjestelmillä, ja vuosittain tehdään useita erilaisia tekniikkaa, ympäristöä ja turvallisuutta koskevia tarkastuksia. Laitoksia valvoo vartiointiliike. 

Varavoimalaitoksien kunnossapidosta huolehtivat Fingridin palvelutoimittajat. Työhön kuuluvat ennakkohuollot ja tarkastukset, vian korjaukset sekä pienemmät kunnossapitoprojektit. Vuosittain varavoimalaitoksilla tehdään noin viikon kestävä vuosihuolto, jossa suoritetaan ennalta suunniteltua keskeytystä vaativia töitä.

Varavoimalaitosten sijainnit löytyvät sivuiltamme.