Luvat ja lausunnot

Luvanvaraiset hankkeet voimajohdon läheisyydessä

​Voimajohdon läheisyyteen suunnitellun hankkeen lupia ja lausuntoja varten tarvitaan:

  1. Kartta, johon on merkitty aiotun hankkeen ja voimajohdon sijainti.
  2. Asemapiirros, jossa on esitetty hankkeen tarkka sijainti voimajohtoon nähden.
  3. Hakijan nimi ja osoite sekä puhelinnumero, josta voimme tarvittaessa saada lisätietoja.

Lausuntopyyntö lähetetään osoitteeseen:

Fingrid Oyj
Risteämälausunnot
PL 530
00101 Helsinki

tai sähköpostitse osoitteeseen:

risteamalausunnot@fingrid.fi

Voit myös tehdä lupahakemuksen hankkeellesi Fingridin karttapalvelun kautta.

Karttapalveluun

Käsittelemme lähettämiänne henkilötietoja Maanomistajarekisteri-tietosuojaselosteen mukaisesti.

Kartoitustiedot rakentamisen jälkeen Fingridiin

Kun maanalainen risteämäkohde on rakennettu, pyydämme asiakirjojemme täydentämistä varten kartoittamaan kohteenne vähintään johtoalueen osuudelta. Kartoitus tehdään GPS-mittauksella sitomalla mittaukset voimajohtomme pylväiden betoniperustuksiin. Pyydämme esittämään kartoitustuloksissa myös voimajohtopylväiden pylväsnumerot. Tulokset pyydämme lähettämään MicroStation- tai AutoCad-muodossa sähköpostilla osoitteeseen kartoitukset@fingrid.fi ja ilmoittamaan samalla myös puretuista kohteista.

Kartoitus on mahdollista tehdä myös erillisellä kartoituslomakkeella, jonka lähetämme pyydettäessä. Saamamme kartoitustulokset ovat samalla ilmoitus työkohteenne valmistumisesta. Kartoitustulokset pyydämme lähettämään viimeistään kahden kuukauden kuluttua kohteenne valmistumisesta. Pyydämme kartoitustuloksia toimitettaessa viittaamaan risteämälausunnon arkistointitunnukseen.

Lisätietoja aiheesta

Ilkka Alm
​Maankäyttöasiat,
maankäyttöpäällikkö 
puh. 030 395 5101

Mikko Jalonen

kunnonhallintapäällikkö, voimajohdot 
puh. 030 395 4176

Max Isaksson

erikoisasiantuntija,
luvanvaraiset hankkeet voimajohdon läheisyydessä 

puh. 030 395 5123

Oja Heidi
erikoisasiantuntija
puh. 030 395 5138

sähköpostiosoitteet
etunimi.sukunimi@fingrid.fi