;

Luvat ja lausunnot

Ohjeistamme rakentamista ja toimintaa voimajohtojemme ympäristössä, jotta turvallisuusnäkökohdat niin voimajohtorakenteiden kuin toiminnanharjoittajankin osalta tulevat huomioiduiksi. Mikäli suunnittelet rakentamista tai muuta toimintaa voimajohdon ympäristössä, on asiasta pyydettävä lausunto voimajohdon omistajalta.

Pyydämme toimittamaan suunnitelmat hyvissä ajoin lausunnon antamista varten joko sähköpostitse osoitteeseen risteamalausunnot@fingrid.fi, karttapalautepalvelumme kautta  tai postitse osoitteeseen Fingrid Oyj, Risteämälausunnot, PL 530, 00101 Helsinki.

Lausuntopyynnön tulee sisältää:

  • karttaote, josta käy ilmi hankkeen suunniteltu sijainti
  • lyhyt kuvaus mitä rakenteita ja/tai toimintaa alueelle suunnitellaan sekä mahdolliset suunnitelmapiirrokset
  • hakijan yhteystiedot

 

Käsittelemme lähettämiänne henkilötietoja Maanomistajarekisteri-tietosuojaselosteen mukaisesti.

Maanalaisista kohteista tulee rakentamisen jälkeen toimittaa Fingridille kohteen sijaintitiedot.

Lisätietoja aiheesta

Max Isaksson

erikoisasiantuntija,
luvanvaraiset hankkeet voimajohdon läheisyydessä 

puh. 030 395 5123

Oja Heidi
erikoisasiantuntija
puh. 030 395 5138

sähköpostiosoitteet
etunimi.sukunimi@fingrid.fi

Linkit