Luvat ja lausunnot

Ohjeistamme rakentamista ja toimintaa voimajohtojemme ympäristössä, jotta turvallisuusnäkökohdat niin voimajohtorakenteiden kuin toiminnanharjoittajankin osalta tulevat huomioiduiksi. Mikäli suunnittelet rakentamista tai muuta toimintaa voimajohdon ympäristössä, on asiasta pyydettävä lausunto voimajohdon omistajalta.

Pyydämme toimittamaan lausuntopyynnön joko sähköpostitse osoitteeseen risteamalausunnot@fingrid.fi, karttapalautepalvelumme kautta  tai postitse osoitteeseen Fingrid Oyj, Risteämälausunnot, PL 530, 00101 Helsinki.

Lausunnoissa annamme voimajohtojen kannalta huomioitavia reunaehtoja ja ohjeita hankkeiden toteuttamisesta, joten lausuntopyynnön voi tehdä hyvin jo suunnittelun alkuvaiheessa. Käsittelyaikamme on noin kolme kuukautta.

Lausuntopyynnön tulee sisältää:

  • karttaote, josta käy ilmi hankkeen suunniteltu sijainti
  • lyhyt kuvaus mitä rakenteita ja/tai toimintaa alueelle suunnitellaan sekä mahdolliset suunnitelmapiirrokset
  • hakijan yhteystiedot

 

Käsittelemme lähettämiänne henkilötietoja Maanomistajarekisteri-tietosuojaselosteen mukaisesti.

Maanalaisista kohteista tulee rakentamisen jälkeen toimittaa Fingridille kohteen sijaintitiedot.

Lisätietoja aiheesta

Max Isaksson
erikoisasiantuntija,
puh. 030 395 5123

Tiina Koivunen
erikoisasiantuntija
p. 030 395 5356

Heidi Oja
erikoisasiantuntija
puh. 030 395 5138

Sähköpostiosoittet

etunimi.sukunimi@fingrid.fi

risteamalausunnot@fingrid.fi

Linkit