;

Luvat ja lausunnot

Ohjeistamme rakentamista ja toimintaa voimajohtojemme ympäristössä, jotta turvallisuusnäkökohdat niin voimajohtorakenteiden kuin toiminnanharjoittajankin osalta tulevat huomioiduiksi. Mikäli suunnittelet rakentamista tai muuta toimintaa voimajohdon ympäristössä, on asiasta pyydettävä lausunto voimajohdon omistajalta.

Lausunnoissa annamme voimajohtojen kannalta huomioitavia reunaehtoja ja ohjeita hankkeiden toteuttamisesta, joten lausuntopyynnön voi tehdä hyvin jo suunnittelun alkuvaiheessa. Käsittelyaikamme on noin kolme kuukautta.

Pyydämme toimittamaan lausuntopyynnön ensisijaisesti alla olevan lomakkeen kautta. 

 

Lisätietoja aiheesta: 

Aikataulukyselyt sähköpostilla risteamalausunnot@fingrid.fi

 

Max Isaksson
erikoisasiantuntija
puh. 030 395 5123

Heidi Oja
erikoisasiantuntija
puh. 030 395 5138

Sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@fingrid.fi

Maanalaisista kohteista tulee rakentamisen jälkeen toimittaa Fingridille kohteen sijaintitiedot sähköpostitse osoitteeseen kartoitukset@fingrid.fi.

Käsittelemme lähettämiänne henkilötietoja Maanomistajarekisteri-tietosuojaselosteen mukaisesti.