;

Eurooppalainen yhteistyö

Fingridillä on merkittävä rooli sähkömarkkinoiden kehittämisessä yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Osallistumme kehittämiseen niin kansallisella, alueellisella (Pohjoismaat ja Itämeren alue) kuin eurooppalaisella tasollakin. Kymmenet fingridiläiset osallistuvat tähän työhön.

Sähkömarkkinoihin liittyvän päätöksenteon, kuten esimerkiksi uusien asetusten laadinnan, siirtyessä yhä enenevässä määrin Euroopan tasolle, on tärkeää, että myös suomalaisten toimijoiden ääni tulee kuulluksi. Fingrid edustaa eurooppalaisissa työryhmissä suomalaista näkökantaa ja pyrkii edistämään suomalaisten kuluttajien ja tuottajien toimintamahdollisuuksia eurooppalaisilla sähkömarkkinoilla kansantaloudellisesta optimia hakien.

Keskustelemme mielellämme toimijoiden kanssa markkinoiden kehittymisestä ja kehittämisestä.

Osiosta löydät tietoa alan kansainvälisistä toimijoista, uutisista ja lainsädännöstä.

Kansainvälisiä toimialan uutisia löydät lisää osion Ajankohtaista alta kohdasta Tiedotteet - Kansainväliset uutiset.