;

Naantalinsalmi

Ympäristöselvitys
Suunnittelu
Rakentaminen
Hankkeen tiedot
Hankkeen tyyppi: Voimajohto
Hankkeen tila: Ympäristöselvitys
Sijainti: Naantali, Raisio, Masku
Pituus: 6

Fingrid Oyj suunnittelee uuden noin kuuden kilometrin pituisen 2x110 kilovoltin voimajohdon rakentamista Naantalinsalmen sähköasemalta pohjoiseen. Voimajohtohankkeen vaikutuksista on laadittu ympäristöselvitys Caruna Oy:n toimesta keväällä 2023 ja ympäristöselvityksen täydennys Fingridin toimesta syksyllä 2023.

Kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:llä on sähkömarkkinalakiin (588/2013) perustuvat velvoitteet järjestelmävastuusta, verkon kehittämisestä ja ylläpidosta. Kantaverkon kehittämisessä otetaan huomioon Suomen energia- ja ilmastostrategia, eurooppalaisten sähkömarkkinoiden kehitys- ja asiakastarpeet sekä verkon ikääntyminen.

Fingrid suunnittelee uuden 2x110 kilovoltin voimajohdon rakentamista kuuden kilometrin matkalta nykyisen, Carunan omistaman 110 kilovoltin voimajohdon Naantalinsalmi-Uusikaupunki paikalle. Tästä eteenpäin Caruna uusii nykyisen voimajohtonsa omien suunnitelmiensa mukaisesti Uuteenkaupunkiin saakka. Fingridin uusi 2x110 kilovoltin voimajohto on tarkoitus rakentaa samassa yhteydessä, kun Caruna Oy uusii 110 kilovoltin voimajohtoa välillä Naantalinsalmi–Uusikaupunki.  Lisäksi Naantalinsalmen sähköaseman läheisyydessä tehdään pieniä muutostöitä myös muissa voimajohdoissa, jotta uudet pylväät mahtuvat rinnakkain.

Caruna on teettänyt ympäristöselvityksen Naantalinsalmi-Uusikaupunki väliselle 110 kilovoltin voimajohdolle keväällä 2023 (FCG 2023). Fingridin johtotarpeiden ja niistä seuranneiden hankesuunnitelmien muutosten seurauksena voimajohtohankkeen vaikutuksista on laadittu ympäristöselvityksen täydennys vuoden 2023 aikana. Täydennyksessä esitettiin muuttuneet hankesuunnitelmat ja tarkasteltiin niistä aiheutuvia ympäristövaikutuksia verrattuna aiempaan ympäristöselvitykseen. Hankemuutoksesta ja sen myötä tehtävästä ympäristöselvityksen päivityksestä sovittiin Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa kesällä 2023.

Uuden voimajohdon johtoalueen leveys säilyy pääasiallisesti ennallaan, mutta pylvästyyppi vaihtuu harustetusta vapaasti seisovaan pylvääseen. Tämän seurauksena pylväskorkeus kasvaa noin 10 metriä.

Uusimalla nykyinen voimajohto kahden virtapiirin yhteispylväsrakenteella mahdollistetaan kantaverkon pidemmän aikavälin kehitys sekä sähkönkulutuksen kasvu Turun ympäristössä, jossa kantaverkko ei nykyisen kaltaisena ole riittävä vastaamaan sähkönkulutuksen kasvuun. Tulevien sähkönsiirtotarpeiden varalta Fingrid selvittää alueella myös uuden sähköaseman sekä 400 kilovoltin voimajohdon rakentamista. Uusi sähköasema sekä 400 kilovoltin voimajohto olisivat käytössä 2030-luvulla.

Alustava aikataulun mukaan 2x110 kilovoltin voimajohdon rakentamisen arvioidaan valmistuvan vuoteen 2026 mennessä.

Lisätietoja

Iisa Hyypiä
suunnittelija, ympäristö
puh. 030 395 5128

Eeva Paitula
erikoisasiantuntija, voimajohtojen reittisuunnittelu
puh. 030 395 4152