;

Sähkömarkkinoiden tiedonvaihto

Sähkömarkkinoiden toiminta edellyttää sähkömarkkinaosapuolten toimivaa ja tehokasta tiedonvaihtoa. Tiedonvaihto mahdollistaa sen, että sähkön kulutus ja tuotanto ovat jatkuvasti tasapainossa, ja että sähköverkon toimintaa kyetään suunnittelemaan mahdollisimman hyvin. Yhdessä sovitut tiedonvaihtotavat tekevät markkinoilla toimimisesta helppoa, ja osaltaan lisäävät markkinoiden toimivuutta.

Sähkömarkkinatiedonvaihdossa hyödynnetään paljon erilaisia järjestelmiä ja käytäntöjä riippuen siitä, millä sähkömarkkinoiden osa-alueella toimitaan. Osa tiedonvaihdosta liittyy suoraan kaupankäyntiin, kuten osallistuminen reservimarkkinoille, ja osa taas esimerkiksi jälkiselvitykseen taseselvityksen muodossa. Tämä sivusto kokoaa yhteen oleelliset tiedot näiden eri osa-alueiden tiedonvaihdosta, ja tarjoaa tietoa siitä, miten Fingrid kehittää sähkömarkkinoiden tiedonvaihtoa.

Sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehittämisessä tavoitteena on, että tulevaisuuden tiedonvaihtoratkaisut ovat kestäviä, turvallisia mahdollisimman hyvin toimialan kanssa yhdessä sovittuja. Euroopan sisäisten sähkömarkkinoiden lähentyessä toisiaan tiedonvaihdon tulee katsoa eteenpäin ja mahdollistaa osaltaan vaivaton osallistuminen yhtenäisille markkinoille. Tämän sivun liitteenä on Fingridin sähkömarkkinoiden tiedonvaihdonkehityksen ohjaustekijät, jotka esittävät yleisellä tasolla mihin suuntaan ja miksi sähkömarkkinatiedonvaihtoa on tarkoitus kehittää.

Näitä sivuja tullaan päivittämään  ja uusia kokonaisuuksia lisäämään mahdollisuuksien mukaan.

 

Lisätietoja aiheesta

Päivi Karppanen
asiantuntija
puh. 030 395 5348