;

Kristinestadin sähköaseman laajentaminen

YVA-menettely
Suunnittelu
Rakentaminen
Hankkeen tiedot
Hankkeen tyyppi: sähköasemat
Sijainti: Kristiinankaupunki

Fingrid  laajensi Pohjanmaalla sijaitsevan Kristinestadin sähköasemaa. Aseman laajennus paransi sähköverkon luotettavuutta Etelä-Pohjanmaalla ja mahdollisti satojen megawattien tuulivoiman liittämisen verkkoon. 

Etelä-Pohjanmaan tuulivoimaloiden tuottama sähkö siirretään sähkönkäyttäjille Fingridin kantaverkkoon kuuluvan Kristinestadin sähköaseman ja paikallisen EPV Alueverkko Oy:n 110 kilovoltin verkon kautta. Osapuolten yhdessä tekemän verkkosuunnitelman tuloksena Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntien alueella toimiva EPV Alueverkko Oy muutti verkkonsa käyttötapaa niin, että siihen voidaan liittää merkittävästi nykyistä enemmän tuulivoimaa. Muutos edellytti Kristinestadin sähköaseman laajentamista, ja samalla aseman merkitys keskeisenä sähkönsiirtoverkon solmupisteenä kasvoi.

Keväällä 2016 käynnistyneeseen Kristinestadin asemaprojektiin sisältyi muun muassa seuraavat osa-alueet:
- 400 kV kytkinlaitosta laajennettiin duplex-kytkinlaitokseksi
- 110 kV kytkinlaitosta laajennettiin (muuntajalähtö)
- asemalle lisättiin toinen 400/110/20 kV päämuuntaja
- uusille 400 kV ja 110 kV järjestelmille rakennettiin uudet suojareleistykset, 
ohjaus-, merkinanto- ja hälytystoiminnot
- rakennustyöt muuntajaperustuksen ja kytkinlaitosten laajennusosia varten

Kustannuksiltaan noin 5 miljoonaan euron sähköasemaurakasta vastasi Infratek Finland Oy. Koko projektin kustannuset olivat noin 9 miljoonaa euroa.

Hanke valmistui kesällä 2017.

Lisätietoja

Rakennuttaja Fingrid Oyj

Juha Pikkupeura
projektipäällikkö
puh. 030 395 4169