;

Tehoreservipalvelu

Tehoreservipalvelun avulla turvataan sähkön toimintavarmuus Suomessa sähköjärjestelmän tilanteissa, joissa suunniteltu sähkön hankinta ei riitä kattamaan ennakoitua sähkön kulutusta.

Tehoreservijärjestelmä perustuu tehoreservilakiin (117/2011, Laki sähköntuotannon ja –kulutuksen välistä tasapainoa varmistavasta tehoreservistä). Tehoreservinä voivat toimia sekä voimalaitokset että sähkön kulutuksen joustoon kykenevät kohteet.
 
Lain määräämää tehoreservipalvelua hallinnoi Fingrid Oyj:n tytäryhtiö Finextra Oy.

Lisätietoja aiheesta

Kaija Niskala

palvelupäällikkö
puh. 030 395 5147
kaija.niskala@fingrid.fi

Antti Vesanen
vanhempi asiantuntija
puh. 030 395 5186

Thomas Westerlund

asiantuntija
puh. 030 395 4194