;

Reservikaupankäynti ja tiedonvaihto

Reservimarkkinoille osallistumisen edellytyksenä on oikeanlainen ja oikealla tavalla toteutettu tiedonvaihto reservitoimittajan ja Fingridin välillä. Tiedonvaihdon vaatimukset sekä toteutus vaihtelevat hieman reservimarkkinoittain.

Pääasiallinen reservikaupankäynnin tiedonvaihtoalusta reservitoimittajien sekä Fingridin välillä on Vaksi-järjestelmä. Vaksi on internetpohjainen sovellus, jonne reservitoimittaja voi käyttäjätunnuksen saatuaan jättää reservitarjouksia eri markkinapaikoille. Vaksiin tallentuvat myös hyväksytyt kaupat, ja siellä voidaan hyväksyä säätösähkömarkkinalla pyydettyjä aktivointeja.

Vaksin ohella Fingridillä on myös käytössä muita tiedonvaihtomenetelmiä, kuten EDIEL-sanomaliikenne sekä yhä merkittävämmässä roolissa ECP-sanomaliikenne. Reaaliaikaraportointi Fingridin ja reservitoimittajan välillä toteutetaan FEN- tai KoVa-FEN -verkossa tai web-tiedonsiirrolla.

Yksityiskohtaisia ohjeita eri reservimarkkinoiden tiedonvaihdosta on saatavilla liitteiden alla dokumentissa ”Fingridin reservikaupankäynti- ja tiedonvaihto-ohje”.

ECP:stä tarkempaa tietoa löytyy ECP-sanomaliikenne-sivuston alta.