Jylkkä-Alajärvi

YVA-menettely
Suunnittelu
Rakentaminen
Hankkeen tiedot
Hankkeen tyyppi: Voimajohto
Hankkeen tila: YVA-menettely
Sijainti: Pohjois-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa
Pituus: noin 165-185 km

Fingrid suunnittelee uutta voimajohtoa Kalajoen ja Alajärven välille. Hanketta koskeva ympäristövaikutusten arviointimenettely on käynnissä. Ympäristövaikutusten arviointiselostus toimitettiin YVA-yhteysviranomaisena toimivalle Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle joulukuussa 2022.

Kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj suunnittelee kahta rinnakkaista uutta voimajohtoa Kalajoen Jylkässä sijaitsevan sähköaseman ja Alajärven sähköaseman välille. Voimajohtoyhteyden pituus on vaihtoehdosta riippuen noin 165–185 kilometriä ja se sijoittuu Kalajoen, Alavieskan, Sievin, Kannuksen, Toholammin, Kokkolan, Kaustisen, Vetelin, Halsuan, Perhon, Vimpelin, Lappajärven ja Alajärven kuntien alueelle.

Kahta rinnakkaista 400+110 kilovoltin voimajohtoa suunnitellaan pääosin uuteen maastokäytävään ja vain hyvin lyhyeltä osin nykyisten voimajohtojen rinnalle. Reittiosuudella Jylkästä Tolosperälle 110 ja 400 kilovoltin voimajohdot jakaantuvat omille reittiosuuksilleen. Kalajoen Tolosperän ja Sievin Kukonkylän välillä tarkastellaan kahta reittivaihtoehtoa, joista läntinen sijoittuu suurelta osin Mutkalammen tuulivoimapuiston 2x110 kilovoltin voimajohdon rinnalle.

Voimajohtoyhteydelle tarkastellaan kolmea vaihtoehtoista reittiä myös Sievin Kukonkylästä Toholammin Höyläsalonnevalle. Niistä kaksi läntisintä sijoittuu lyhyeltä osin nykyisen 110 kilovoltin voimajohdon rinnalle ja itäinen lähemmäksi Toholammin keskustaajamaa. Kaakkoon suuntautuva Lestijärven haarajohto toteutetaan vain 400 kilovoltin rakenteisena. Kokkolan Hangasnevalta Alajärven sähköasemalle läntinen reittivaihtoehto ja sen kolme alavaihtoehtoa sijoittuvat lähemmäksi Vetelin ja Vimpelin keskustaajamia. Lähemmäksi Halsuan keskustaajamaa sijoittuvalla itäisellä reittivaihtoehdolla on lisäksi kaksi eri alavaihtoehtoa välillä Haapasalo-Latvalampi.

Uudet voimajohtoyhteydet ovat tarpeen, koska nykyiset kantaverkkoyhteydet eivät tule riittämään kaiken Ruotsista tuodun ja pohjoisessa Suomessa tuotetun sähkön siirtämiseen etelän kulutuskohteisiin. Hankkeen toteuttaminen mahdollistaa tuulivoiman rakentamisen ja edistää Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamista sekä ylläpitää riittävää sähkön omavaraisuutta Suomessa.

Fingrid tekee päätöksen hankkeen jatkosuunnittelusta ja rakentamisesta YVA-menettelyn jälkeen. Alustavan aikataulun mukaan voimajohdon rakentamisen edellyttämät maastotutkimukset ja yleissuunnittelu tehdään vuosina 2023–2024. Voimajohdon rakentamisen arvioidaan tapahtuvan vuosina 2025–2027.

Arviointiselostusta esiteltiin tiistaina 24.1.2023 klo 17.30 kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa, joka järjestettiin sähköisesti. Yleisötilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua tai rekisteröityä. Tilaisuus tallennettiin ja tallenne on katsottavissa kahden viikon ajan osoitteessa  https://event.prospectumlive.com/yva-yleisotilaisuus-jylkka-alajarvi. Yleisötilaisuudessa käsittelemättä jääneisiin kysymyksiin löytyy kirjalliset vastaukset tästä.

 

Vaihekohtaiset tiedot

YVA-menettely

Lakisääteisen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) ensimmäisessä vaiheessa valmistui marraskuussa 2021 voimajohtohanketta koskeva ympäristövaikutusten arviointiohjelma. Se on suunnitelma tarvittavista selvityksistä ja arviointimenettelyn järjestämisestä. YVA-yhteysviranomaisena toimiva Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus tiedotti arviointiohjelmasta kuuluttamalla siitä 8.12.2021-28.1.2022. Hanketta ja arviointiohjelmaa esiteltiin kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa, joka järjestettiin sähköisesti. Tallenne oli katsottavissa kaksi viikkoa tilaisuuden jälkeen. YVA-yhteysviranomainen kokosi ohjelmasta annetut mielipiteet ja lausunnot ja antoi niiden perusteella oman lausuntonsa hankkeesta vastaavalle helmikuussa 2022.

Joulukuussa 2022 valmistuneeseen ympäristövaikutusten arviointiselostukseen on koottu tieto voimajohtohankkeen vaikutuksista ihmisiin ja ympäristöön. Voimajohtoreitteihin on tehty muutoksia ja lisäyksiä saadun palautteen perusteella vaikutusten lieventämiseksi. YVA-yhteysviranomaisena toimiva Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus kuuluttaa ympäristövaikutusten arviointiselostuksen asettamisesta nähtäville. Mielipiteet tulee toimittaa YVA-yhteysviranomaiselle kuulutuksessa ilmoitetun mukaisesti.

Arviointiselostusta esiteltiin ti 24.1.2023 kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa, joka järjestettiin sähköisesti. Tilaisuus tallennettiin ja tallenne on katsottavissa kahden viikon ajan osoitteessa  https://event.prospectumlive.com/yva-yleisotilaisuus-jylkka-alajarvi. Yleisötilaisuudessa käsittelemättä jääneisiin kysymyksiin löytyy kirjalliset vastaukset tästä.

Palautetta voimajohtohankkeen suunnitteluun Fingridissä voi antaa tästä. Kartalla on esitetty alustavan reittisuunnittelun mukaiset YVA-vaiheen voimajohtoreitit. Voimajohtopylväiden paikat selviävät myöhemmin. Tätä kautta annettu palaute otetaan huomioon voimajohtohankkeen suunnittelussa Fingridissä. Lakisääteisen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn YVA-yhteysviranomaiselle tarkoitetut mielipiteet tulee esittää suoraan Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle (linkki). Voimajohtoreiteistä voi kysyä suoraan myös Fingridin reittisuunnittelun asiantuntijalta.

Arviointiselostuksen, Natura-arviointien ja kuulutuksen paperiversiot ovat luettavissa 18.1.-20.3.2023:

 • Kalajoen kirjasto, Kalajoentie 1, 85100 KALAJOKI
 • Alavieskan kunnankirjasto, Pokelantie 3, 85200, ALAVIESKA
 • Sievin pääkirjasto, Haikolantie 19, 85410 SIEVI
 • Kannuksen kaupunginkirjasto, Valtakatu 27, 69100, KANNUS
 • Toholammin kunnankirjasto, Kirkkotie 2, 69300 TOHOLAMPI
 • Ullavan kirjasto, Vionojantie 29, 68370 ULLAVA (myös ruotsinkielinen tiivistelmä)
 • Kaustisen kunnankirjasto, Kappelintie 13, 69600 KAUSTINEN
 • Vetelin kunnankirjasto, Koulukuja 1, 69700 VETELI
 • Halsuan kirjasto, Perhontie 27, 69510 HALSUA
 • Perhon kunnankirjasto, Koulutie 4, 69950 PERHO
 • Vimpelin kirjasto, Patruunatie 15, 62800, VIMPELI
 • Alajärven kaupunginkirjasto, Kirkkotie 7, 62900 ALAJÄRVI
 • Lappajärven kunnankirjasto, Hyytisentie 5, 62600 LAPPAJÄRVI

LIITETIEDOSTOT: 

Arviointiselostus Jylkkä-Alajärvi
Liite 1 Reittikartat
Liite 2 Vaikutukset kartalla
Liite 3 Natura-arvioinnit ja velvollisuuden selvittämisen päivitys
Liite 4 Arviointiohjelmasta annettujen lausuntojen ja mielipiteiden huomioiminen
Liite 5 Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta
Liite 6 Viranomaisen lausunnon huomioiminen
Jylkkä-Alajärvi sammanfattning

 

Yhteystiedot

Jenni-Julia Saikkonen
Fingrid Oyj, asiantuntija, ympäristö ja yritysvastuu 
puh. 030 395 5209

Pasi Saari
Fingrid Oyj, asiantuntija, voimajohtojen reittisuunnittelu
puh. 030 395 5178