;

Rahoitus

Fingrid hoitaa velkarahoituksensa eri järjestelyjen kautta. Yhtiö toimii sekä pääoma- että rahamarkkinoilla ja lainamarkkinoilla.

  • Pitkäaikaista varainhankintaa varten yhtiöllä on kansainvälinen joukkovelkakirjalainaohjelma, Medium Term Note Programme, suuruudeltaan 1,5 (puolitoista) miljardia euroa.

  • Fingridillä on kansainvälinen yritystodistusohjelma, Green Euro-Commercial Paper Programme, suuruudeltaan 600 miljoonaa euroa.

  • Fingridillä on kotimainen yritystodistusohjelmaa, suuruudeltaan 150 miljoonaa euroa

  • Fingridillä on lisäksi pitkäaikaiset kahdenkeskiset lainasopimukset sekä Euroopan Investointipankin (EIB) että Pohjoismaisen Investointipankin (NIB) kanssa.

  • Yhtiöllä on maksuvalmiutta turvaavia sitovia valmiusluottoja

Lisätietoja aiheesta

Jussi Pohjanpalo

Group Treasurer 
puh. 030 395 5176