;

Kontiolahti - Uimaharju 110 kV -voimajohdon ympäristöselvitys

Fingrid Oyj suunnittelee ikääntyneen voimajohdon uusimista Kontiolahden ja Uimaharjun välillä. Hankkeesta on laadittu sähkömarkkinalain mukainen ympäristöselvitys.

Nykyinen 110 kilovoltin voimajohto Kontiolahdelta Uimaharjulle on ikääntynyt eikä voimajohdon sähkönsiirtokyky ole riittävä tulevaisuuden tarpeisiin. Voimajohdon pituus noin 54 kilometriä. Se sijoittuu Kontiolahden kunnan ja Joensuun kaupungin alueelle.

Voimajohto uusitaan pääosin eli noin 34 kilometrin osuudella nykyiselle paikalleen ja puiset voimajohtopylväät korvataan pääosin vastaavantyyppisillä teräspylväillä. Voimajohdon uusimisen yhteydessä on tunnistettu tarve myös alueen voimajohtoyhteyksien vahvistamiselle ja uudelle voimajohdolle. Voimajohtoalue levenee nykyisestä yhteensä noin 20 kilometrin osuudella väleillä Kontiolahti-Tarhola ja Kattilajoki-Uimaharju.

Hankkeesta laadittiin sähkömarkkinalain mukainen ympäristöselvitys vuonna 2016. Ympäristöselvitys päivitettiin vuonna 2017 ottamalla huomioon asiakaslähtöiset muutokset. Täydennetty ympäristöselvitys löytyy sivun oikeasta laidasta kohdasta Liitteet.

Hankkeen toteutuksen arvioidaan ajoittuvan vuoteen 2020.

Kontiolahti - Pamilo kartta
Kontiolahti - Pamilo kartta
Sulje

Lisätietoja aiheesta

Satu Vuorikoski

vanhempi asiantuntija, ympäristö ja yritysvastuu
puh. 030 395 5195

Tommi Raussi

projektipäällikkö
puh. 030 395 5173