;

Tasepoikkeama

Tasepalveluiden avulla asiakas tasapainottaa sähkönhankinnan ja sähköntoimituksen välisen erotuksen (tasepoikkeaman) tasesähköllä sekä saa taseselvitykseen liittyvät palvelut.

Jokaisen sähkömarkkinoilla toimivan osapuolen on jatkuvasti huolehdittava sähkötaseestaan eli osapuolen on ylläpidettävä sähkön tuotannon/hankinnan ja kulutuksen/myynnin välinen tehotasapaino. Käytännössä osapuoli ei pysty tähän, vaan sillä on oltava avoin toimittaja, joka tasapainottaa osapuolen sähkötaseen. Tasevastaavaksi kutsutaan osapuolta, jonka avoin toimittaja on Fingrid.

Fingridin ja tasevastaavan välinen avoin toimitus sovitaan tasepalvelusopimuksella, jonka ehdot ovat julkiset ja yhtäläiset. Tasevastaava saa tasepalvelusopimuksen solmittuaan avoimen toimituksen lisäksi tasevastaavan ja Fingridin väliseen taseselvitykseen liittyvät palvelut.