;

Harakkaperä - Isokangas -voimajohdot

YVA-menettely
Suunnittelu
Rakentaminen
Hankkeen tiedot
Hankkeen tyyppi: Voimajohto
Pituus: 9 km

Fingrid Oyj rakensi uuden 2x110 kilovoltin voimajohdon Oulun kaupungin ja Iin kunnan alueille Oulun pohjoispuolella. Uusi noin 9 kilometrin pituinen voimajohto lisää kantaverkon käyttövarmuutta ja siirtokykyä, ja mahdollistaa lisääntyneen tuulivoimatuotannon liittämisen kantaverkkoon.

Uusi voimajohto sijoittuu pääosin kokonaan uuteen johtokäytävään. Noin 2,5 miljoonan euron urakan pääurakoitsijana toimi Tecnolines S.r.l. Rakennustyöt alkoivat tammikuun 2016 alussa ja hanke valmistui marraskuussa 2016. 

Lunastusmenettely

Hankkeelle on myönnetty lunastuslupa 21.4.2015. Lunastustoimitusten alkukokous pidettiin 8.9.2015 Iissä. Tässä kokouksessa alueet on otettu Fingrid Oyj:n haltuun rakentamista varten.

Lisätietoja

Rakennuttaja Fingrid Oyj

Tommi Olsson
projektipäällikkö
puh. 030 395 4151

Mikko Kuoppala

erikoisasiantuntija, lunastusasioiden yhteyshenkilö
puh. 030 395 5220