;

Tutkimus ja kehitys

Tutkimus- ja kehitystoiminta  (T&K-toiminta) tukee Fingridin strategiaa. Sen päätehtävät Fingridissä ovat vastata energiamurroksen tuomiin uusiin haasteisiin, parantaa toiminnan laatua ja kustannustehokkuutta sekä luoda uutta osaamista.

Tutkimus-ja kehityshankkeiden vuotuinen volyymi on ollut kahdesta neljään miljoonaa euroa. Vain kolmannes hankkeista tehdään omin voimin, ulkoisen työn jakautuessa yliopistojen, tutkimuslaitosten, konsulttien ja muiden toimijoiden kesken. T&K-portfolio sisältää noin 50 - 70 hanketta, jotka painottuvat yhtiön strategisiin kehitysteemoihin

Yhteistyöllä synergiaetuja

Asiakkaat ja sidosryhmät ovat Fingridille tärkeitä kumppaneita erilaisten pilotti- ja demonstraatiohankkeiden mahdollistajina. Heiltä saamme myös arvokkaita ideoita toimintamme kehittämiseksi. Lisäksi yhteistyö erilaisten palvelutuottajien ja start-up yritysten kanssa luo synergiaa parhaimmillaan. Yrityksille tarjoutuu mahdollisuus uuteen liiketoimintaan sekä innovaatioiden pilotointiin todellisessa ympäristössä ja todellisella datalla. Fingrid puolestaan voi saada tarvitsemiaan menetelmiä ja palveluita mahdollisimman markkinaehtoisesti.

Palvelutoimittajiltamme saamme vuosittain paljon ideoita verkon rakentamisen ja kunnossapidon kehittämiseksi. Ideoiden ja tutkimushankkeiden avulla pyrimme jatkuvasti parantamaan mm. työturvallisuutta ja kustannustehokkuuttamme.

Yliopistoilla, tutkimuslaitoksilla ja muilla oppilaitoksilla on tärkeä rooli alan tutkimuksen osaajana ja osaamisen kehittäjänä ylipäätään. Lisäksi nykyisen tasoinen ja laajuinen T&K-toiminta ei olisi mahdollista ilman heiltä saatavaa resurssia.

T&K-yhteistyö pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden kanssa mahdollistaa yhteispohjoismaiset tutkimushankkeet yhteisten haasteiden ratkomiseksi. Pohjoismaisen T&K-toiminnan koordinoinnista vastaa Nordic R&D -ryhmä, jossa on edustus kaikista Pohjoismaista. Eurooppalaiseen tutkimusyhteistyöhön osallistumme ENTSO-E:n tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokomitean kautta. Yhteiseurooppalaisia tutkimustarpeita tulevalle kymmenvuotisjaksolle on koottu ENTSO-E:n T&K-tiekarttaan.