;

TKI-toiminta

Tutkimuksen, kehityksen ja innovaatiotoiminnan (TKI-toiminta) päätehtävät Fingridissä ovat:

  • Yhtiön strategiaa tukeva T&K-toiminta
  • Innovaatiotoiminnan edistäminen

Fingridissä parhaat ideat jalostuvat joko suoraan tai t&k-hankkeiden kautta parannetuiksi toimintamalleiksi, uusiksi menetelmiksi tai palveluiksi. Henkilöstön ideoiden lisäksi kuulemme mielellämme myös Fingridin ulkopuolelta tulevia ideoita ja kehitysehdotuksia.

Tutkimus-ja kehityshankkeiden vuotuinen volyymi on ollut kahdesta neljään miljoonaa euroa. Vain kolmannes hankkeista tehdään omin voimin, ulkoisen työn jakautuessa yliopistojen, tutkimuslaitosten, konsulttien ja muiden toimijoiden kesken. T&k-portfolio sisältää noin 50 - 70 hanketta, jotka jakautuvat valittuihin t&k-painopisteisiin. 

T&k-toiminnalla on myös merkittävä rooli alan osaamisen ylläpitämisessä ja kehittämisessä.

Yhteistyöllä synergiaetuja

Asiakkaat ja sidosryhmät ovat Fingridille tärkeitä kumppaneita erilaisten pilotti- ja demonstraatiohankkeiden mahdollistajina. Heiltä saamme myös arvokkaita ideoita toimintamme kehittämiseksi. Lisäksi yhteistyö erilaisten palvelutuottajien ja start-up yritysten kanssa luo synergiaa parhaimmillaan: Yrityksille mahdollisuus uuteen liiketoimintaan sekä mahdollisuus pilotoida innovaatioitaan todellisessa ympäristössä ja todellisella datalla. Fingridille mahdollisuus saada tarvitsemiaan menetelmiä tai palveluita mahdollisimman markkinaehtoisesti.

Palvelutoimittajiltamme saamme vuosittain paljon ideoita verkon rakentamisen ja kunnossapidon kehittämiseksi. Ideoiden ja tutkimushankkeiden avulla pyrimme jatkuvasti parantamaan mm. työturvallisuutta ja kustannustehokkuuttamme.

Yliopistoilla, tutkimuslaitoksilla ja muilla oppilaitoksilla on tärkeä rooli alan tutkimuksen osaajana ja osaamisen kehittäjänä ylipäätään. Lisäksi nykyisen tasoinen ja laajuinen t&k-toiminta ei olisi mahdollista ilman heiltä saatavaa resurssia.

T&K-yhteistyö pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden kanssa mahdollistaa yhteispohjoismaiset tutkimushankkeet yhteisten haasteiden ratkomiseksi. Pohjoismaisen t&k-toiminnan koordinoinnista vastaa Nordic R&D -ryhmä, jossa on edustus kaikista Pohjoismaista. Eurooppalaiseen tutkimusyhteistyöhön osallistumme ENTSO-E:n tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokomitean kautta. Yhteiseurooppalaisia tutkimustarpeita tulevalle 10-vuotisjaksolle on koottu ENTSO-E:n t&k-tiekarttaan.