;

Arkkukallio-Furubacka

Ympäristöselvitys
Suunnittelu
Rakentaminen
Hankkeen tiedot
Hankkeen tyyppi: Voimajohto
Hankkeen tila: Rakentaminen
Sijainti: Pohjanmaa
Pituus: noin 7 km

Fingrid Oyj rakentaa noin 7 km pitkän 2x110 kV voimajohdon Kristiinankaupungin Furubackan ja Isojoelle rakennettavan uuden 400/110 kV sähköaseman välille. Voimajohtohankkeen vaikutuksista on laadittu ympäristöselvitys. Fingrid Oyj on hakenut hankkeen rakentamisen mahdollistamaa lunastuslupaa valtioneuvostolta. Töiden aloitusajankohta täsmentyy, kun lunastuslupa hankkeelle on saatu.

 

 

Kristiinankaupungissa, Isojoella ja Merikarvialla on suunnitteilla tuulivoimahankkeita, joiden liittäminen sähköverkkoon edellyttää kantaverkon kehittämistä. Liityntäjohtojen määrän minimoimiseksi Fingrid on suunnittelemassa uutta 400/110 kV muuntoasemaa kehitteillä olevien tuulivoimapuistojen kannalta keskeiselle paikalle. Jotta uusi sähköasema saadaan yhdistettyä tehokkaasti muuhun kantaverkkoon, tarvitaan uusi voimajohtoyhteys suunnitellun Arkkukallion sähköaseman ja Kristiinankaupungin Furubackaan tulevan johtohaaran välille.

Uusi voimajohto rakennetaan nykyisen 400 kilovoltin (Kristinestad-Ulvila) voimajohdon länsipuolelle, jolloin maastokäytävä levenee lännen suuntaan noin 36 metriä. Pylvästyyppinä käytetään harustettuja kahden virtapiirin portaalipylväitä.

Vaihekohtaiset tiedot

Ympäristöselvitys

Ympäristöselvityksessä selvitettiin hankkeen vaikutuksia maankäyttöön, ympäristöön, luontoon, kulttuuriperintöön ja maisemaan. Ympäristöselvityksen raportti löytyy tämän sivun oikeassa laidassa olevan linkin takaa. Selvityksen pohjalta laaditaan ympäristökohdeohjeet, jotka ohjaavat voimajohdon suunnittelua, rakentamista ja kunnossapitoa. Ympäristökohdeohjeiden tarkoitus on auttaa luonnon ja kulttuuriarvojen säilyttämisessä.

 

Yhteystiedot

Ympäristöselvitys:

Nina Nordblad
asiantuntija
puh. 030 395 4132

Rakentaminen:

Tommi Raussi
projektipäällikkö
puh. 0403507500