;

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Yhtiön osakkeet jakaantuvat yhtiöjärjestyksen mukaan A- ja B-sarjan osakkeisiin. Jokainen A-sarjan osake oikeuttaa yhtiöjärjestyksen mukaan äänestämään yhtiökokouksessa kolmella äänellä, paitsi hallitusta valittaessa A-sarjan osake oikeuttaa äänestämään kymmenellä äänellä ja B-sarjan osake yhdellä äänellä.

A-osakkaat ovat tehneet keskenään osakassopimuksen vuonna 2011 ja A- ja B-sarjan osakkeenomistajien välinen osakassopimus on tehty vuonna 2014. A-osakkaiden välisessä osakassopimuksessa määritellään yhtiöjärjestystä tarkemmin A-osakkaiden tavoitteita yhtiön toiminnan suhteen.

A- ja B-sarjan osakkeenomistajan välisellä osakassopimuksella turvataan sijoittajaosakkaiden asemaa. Sopimuksessa on määräyksiä, jotka edellyttävät yhtiöjärjestyksen tiettyjen pykälien muuttamiseen sijoittajaosakkaiden suostumusta.

Yhtiön osakepääoma on vähintään 55 900 000 euroa ja enintään
223 600 000 euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta. Nykyinen osakepääoma on 55 900 000 euroa. Osakkeiden enimmäismäärä on 13 300 kappaletta. Osakkeella ei ole nimellisarvoa.

​Osakepääoma jakautuu seuraavasti Osakemäärä kpl​ Osakkeista %​ Äänistä %​
Osakesarja A​ 2 078​ 62,49​ 83,32​
Osakesarja B​ 1 247​ 37,51​ 16,68​
YHTEENSÄ​ 3 325​ 100,00​ 100,00​
 
​Osakkeenomistajat ryhmittäin Osakemäärä kpl​ ​Osakkeista % ​Äänistä %
​Julkisyhteisöt ​1 768 53,14 70,87
​Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 1 557 ​46,83 ​29,13
YHTEENSÄ ​3 325 100,00​ ​100,00
 
 
​Osakkeenomistajat Osakemäärä kpl​ osakkeista %​ Äänistä %​
Suomen valtio​ 1227 36,90 49,20
​​Huoltovarmuuskeskus ​540 16,24 21,65
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen​ 661​ 19,88 17,15
Valtion Eläkerahasto 1 0,03 0,01
​Aino Holdingyhtiö Ky 878​ 26,41​ 11,74
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Elo 1​ 0,03 0,0​1
Imatran Seudun Sähkö Oy​ 10​ 0,3​0 0,1​3
Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia​ 6​ 0.18 0,08
​Pohjola Vakuutus Oy​ 1​ 0,03​ ​0,01
YHTEENSÄ​ 3325​ 100,00​ 100,00​

 

A-osakkaat Osake-määrä​ kpl Äänimäärä 1) Äänimäärä 2)​
Suomen valtio​ 1227 3 681 12 270
​​Huoltovarmuuskeskus ​540 1 620 5 40​0
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen​ 311​ 933 3 110
YHTEENSÄ 2 078 6 234 20 780

 

B-osakkaat Osake-määrä kpl​ Äänimäärä​ 1) Äänimäärä 2)​
Aino Holdingyhtiö Ky ​ 878 878 878
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen​ 350​ 350 350
Imatran Seudun Sähkö Oy 10 10 10
Vakuutusosakeyhtiö Henki-​Fennia  6​ 6​ 6
Pohjola Vakuutus Oy 1​ 1 ​1
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö ELO  1​ 1 1
Valtion Eläkerahasto 1 1 1
YHTEENSÄ 1 247 1 247 1 247