;

Siirtokapasiteetin määrittäminen

​Fingrid antaa sähkömarkkinoiden käyttöön kaiken sen siirtokapasiteetin, joka on mahdollista antaa vaarantamatta sähköjärjestelmän käyttövarmuutta. Pohjoismaiden kantaverkkoyhtiöt ovat yhdessä julkaisseet dokumentin "Principles for determining the transfer capacities in the Nordic power market". 

Liitteenä olevassa "Siirtokapasiteetin määrittäminen" -dokumentissa esitetään yksityiskohtaisemmin, mitkä siirtokapasiteetin määrittämisen lähtökohdat ja kriteerit Suomen voimajärjestelmässä ovat sekä miten sähkömarkkinoiden käytettävissä oleva siirtokapasiteetti muodostuu näiden perusteella.

Siirtojenhallinta

Sähköverkossa voidaan siirtää rajallinen, käyttövarmuuskriteerien mukainen määrä sähköä. Tätä sähköverkon kykyä kutsutaan siirtokapasiteetiksi. Siirtojenhallinnalla varmistetaan siirtojen pysyminen siirtokapasiteetin rajoissa.

Fingrid tarjoaa sähkömarkkinoille ja asiakkaille mahdollisimman suuren siirtokapasiteetin kantaverkon käyttövarmuutta vaarantamatta.

Fingridin siirtojenhallinnan lähtökohtana on suunnitelmallisuus ja ennustettavuus.

Rajayhteyksien suunnitellut siirrot määräytyvät vuorokausimarkkinalla ja päivänsisäisellä markkinalla. Vuorokausimarkkinan huutokaupassa eri tarjousalueiden sähköenergian hinta ja rajayhteyksien siirrot määritetään samanaikaisesti tarjousalueiden välisen siirtokapasiteetin rajoissa. Vuorokausimarkkinalla mahdollisesti käyttämättä jäänyt kapasiteetti tarjotaan päivänsisäiselle markkinalle.

Siirtokapasiteettiin vaikuttavat siirtokeskeytykset suunnitellaan kustannustehokkaasti kokonaisuutta ajatellen. Siirtokeskeytykset ajoitetaan sähkömarkkinoita ja asiakkaita mahdollisimman vähän haittaaviin ajankohtiin ottaen huomioon tekniset reunaehdot.

Fingridin siirtojenhallinnan käytännöt on kuvattu tarkemmin oheisessa liitteessä.

Lisätietoja aiheesta

Timo Kaukonen
johtava asiantuntija
puh. 030 395 4228

Katso myös