;

Olkiluoto 3 kantaverkkoon

Olkiluoto 3 on noin 1 600 megawatin nettotuotantotehollaan paitsi Suomen, myös pohjoismaisen sähköjärjestelmän suurin yksittäinen voimalaitosyksikkö. Voimalaitoksen generaattori on myös yksi maailman suurimmista. Voimalaitos sovitetaan kantaverkkoon OL3 järjestelmäsuojan avulla, jolla saadaan sen vaikutus rajattua vikatilanteessa 1300 MW:iin. 

Olkiluoto 3 tulee tuottamaan keskimäärin noin 15 % Suomessa kulutettavasta sähköstä. Tämän vuoksi Fingrid valmistautuu sen verkkoon kytkentään ja käyttöönottoon erityisen huolellisesti. Tavoitteena on varmistaa, että laitos täyttää sille asetetut vaatimukset ja Teollisuuden Voima Olkiluoto 3:n omistajana voi yhdessä laitostoimittajan kanssa toteuttaa käyttöönoton niin, että voimalaitos toimii vakaasti ja luotettavasti kaikissa tilanteissa. Fingrid varmistaa myös, että käyttöönottovaiheessa tehdyt testit vaikuttavat mahdollisimman vähän muuhun sähköverkkoon.

Olkiluoto 3:n käyttöönottovaiheessa tehtävillä testeillä on hetkellisiä vaikutuksia pohjoismaisen sähköjärjestelmän taajuuteen. Myös Suomen sähköjärjestelmän 400 kilovoltin jännitetasossa voi esiintyä hetkellisiä vaihteluita käyttöönottovaiheessa.

OL3.JPG

Lisätietoja aiheesta

Minna Laasonen

kehityspäällikkö
puh. 030 395 5132