Kantaverkon kehittäminen ja ylläpito

Fingridin palvelut: Edullinen siirtohinta
Haluatko katsoa videon?
Hyväksy markkinointievästeet täällä ja päivitä sivu.
Sulje
 
Kehitämme kantaverkkoa ennakoiden asiakkaidemme ja yhteiskunnan tarpeita.

Lähtökohtia kantaverkon kehittämiselle ovat asiakkaiden tulevat tarpeet, Itämeren alueen sähkömarkkinoiden toimivuuden edistäminen, käyttövarmuustason säilyttäminen, kustannustehokkuus ja verkon ikääntymisen hallinta.

Luottamuksellinen vuorovaikutus asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa, sähkömarkkinoiden kehittämistarpeiden huomioiminen sekä suunnittelussa tarvittavien ennusteiden luominen ja analyysien tekeminen yhdessä muiden kantaverkko-organisaatioiden kanssa ovat tärkeä osa kantaverkon kehittämisessä. Siirtokapasiteetin varmistaminen takaa asiakkaille riittävän ja hyvälaatuisen sähkönsiirron ja sähkömarkkinoiden toiminnan. Suunnittelutyössä noudatetaan eurooppalaisia verkon mitoitusperiaatteita sekä suunnittelukäytäntöjä.

Verkkoa kehitetään pitkällä aikavälillä teknistaloudellisesti optimoiden, mutta samalla tulevaisuuden toimintaedellytykset varmistaen. Tätä varten laaditaan ja ylläpidetään kantaverkon kehittämissuunnitelmia, jotka koordinoidaan Itämeren alueen ja koko Euroopan kattavan verkkosuunnitelman kanssa.

Onnistumista verkon kehittämisessä mitataan kapasiteetin riittävyyttä, käyttövarmuutta, hankkeiden laatua ja kustannuksia analysoimalla sekä seuraamalla tavoitteiden toteutumista.

Haluatko katsoa videon?
Hyväksy markkinointievästeet täällä ja päivitä sivu.
Sulje