;

Kantaverkko ja sen kehittäminen

Fingridin palvelut: Edullinen siirtohinta
Haluatko katsoa videon?
Hyväksy markkinointievästeet täällä ja päivitä sivu.
Sulje
 
Kehitämme kantaverkkoa ennakoiden asiakkaidemme ja yhteiskunnan tarpeita.

Kantaverkon kehittämisessä ja suunnittelussa lähtökohtia ovat asiakastarpeet, sähkömarkkinoiden toimivuuden edistäminen, käyttövarmuuden säilyttäminen, siirtokapasiteetin varmistaminen, kustannustehokkuus ja verkon ikääntymisen hallinta.

Verkkoa kehitetään pitkällä aikavälillä teknistaloudellisesti optimoiden, mutta samalla tulevaisuuden toimintaedellytykset varmistaen. Tätä varten laaditaan ja ylläpidetään kantaverkon kehittämissuunnitelmia, jotka koordinoidaan Itämeren alueen ja koko Euroopan kattavan verkkosuunnitelman kanssa. Suunnittelussa noudatetaan eurooppalaisia verkon mitoitusperiaatteita sekä suunnittelukäytäntöjä.

Fingridin noin kahden vuoden välein tekemässä sähköjärjestelmävisiossa tarkastellaan erilaisia mahdollisia tulevaisuuden sähköjärjestelmän kehityssuuntia. 

Onnistumista verkon kehittämisessä mitataan siirtokapasiteetin riittävyyttä, käyttövarmuutta, hankkeiden laatua ja kustannuksia analysoimalla sekä seuraamalla tavoitteiden toteutumista.