;

Isohaara-Raasakka ja Isohaara-Keminmaa

YVA-menettely
Suunnittelu
Rakentaminen
Hankkeen tiedot
Hankkeen tyyppi: Voimajohto
Hankkeen tila: Rakentaminen
Sijainti: Lappi

Fingrid Oyj suunnittelee nykyisen 3x110 kV Isohaara-Raasakka voimajohdon uusimista nykyiselle paikalleen. Hankkeen yleissuunnittelu on jo käynnissä ja rakentaminen on tarkoitus tehdä vuosien 2023-2024 aikana.

Nykyisissä 3x110 kV voimajohtopylväissä sijaitsee Fingridin Isohaara–Raasakka, Metsä Fibren Kemin ja Stora Enson Veitsiluodon tehtaiden 110 kV:n johdot. Fingrid uusii Isohaaran sähköaseman ja osittain siihen liittyvät voimajohtonsa. Samassa yhteydessä myös Metsä Fibre ja Stora Enso uusivat omia voimajohtojaan.

Nykyinen 3x110 kV johtorakenne on käyttö- ja kunnossapitosyistä päätetty uusia kahteen erilliseen 2x110 kV pylväsrakenteeseen. Näin varmistetaan luotettava sähkönsiirto myös vika- ja huoltotilanteissa. Maastokäytävä levenee tämän seurauksena 0-18 metriä.

Isohaara_kartta.png

Isohaara-Keminmaa ja Isohaara-Raasakka voimajohtojen reitit ja poikkileikkaukset

Vaihekohtaiset tiedot

Ympäristöselvitys

Ympäristöselvityksessä selvitettiin hankkeen vaikutuksia maankäyttöön, ympäristöön, luontoon, kulttuuriperintöön ja maisemaan. Selvityksen pohjalta laaditaan ympäristökohdeohjeet, jotka ohjaavat voimajohdon suunnittelua, rakentamista ja kunnossapitoa. Ympäristökohdeohjeiden tarkoitus on auttaa luonnon ja kulttuuriarvojen säilyttämisessä.

Rakentaminen

Rakennustöitä tehdään vaiheittain – aloitus elokuussa 2023

Isohaaran eteläpuolella uusitaan olemassa oleva kolmen virtapiirin voimajohto Vallitunsaaren ja Ketankarin alueella. Vanha rakenne korvataan kahdella erillisellä T-pylväsjohdolla. Uusittavan osuuden pituus on noin 2 km.

Isohaaran pohjoispuolella uusitaan kahden virtapiirin T-pylväsjohto Isohaaran sähköaseman ja Keminmaan Citymarketin väillä. Uusittavan osuuden pituus on noin 700 m.

Voimajohtojen rakennustyöt alkavat elokuussa 2023 ja työt saadaan valmiiksi toukokuussa 2024.

Voimajohdon rakentamisessa on useita eri työvaiheita, kuten esimerkiksi pylväsperustusten rakentaminen, pylväiden kasaaminen ja pystyttäminen sekä johdinten asentaminen.

Rakennustyöt käynnistyvät uusien voimajohtopylväiden perustustöillä elokuussa 2023, pylväiden kasaaminen aloitetaan loppuvuodesta 2023 ja uuden voimajohdon johdintyöt alkavat tammikuussa 2024. Vanhojen johtojen purkaminen aloitetaan tammikuussa 2024.

Kokonaisuudessaan hanke valmistuu keväällä 2024.    

 

Yhteystiedot

Pääurakoitsijana hankkeessa toimii italialainen Tecnolines Italia s.r.l. Jos teille tulee mieleen kysymyksiä liittyen rakentamiseen, aikatauluihin tai esimerkiksi työmaan kulkuväyliin, otattehan yhteyttä ensisijaisesti urakoitsijan edustajiin. 

Maanomistajien yhdyshenkilö (suomenkielinen)

Ümit Menekse

046 841 26 97

umit.menekse@tecnolines.it 

Työmaapäällikkö

(englanti)

Esman Faslibasic

046 953 92 09

esman.fazlibasic@tecnolines.it

 

Projektipäällikkö

(englanti)

Ajdin Skejic

+39 342 845

5413

ajdin.skejic@tecnolines.it

 

Fingridissä lisätietoja hankkeesta antaa projektipäällikkö Antti Linna ja maanlunastuskysymyksiin vastaa erikoisasiantuntija Eero Kujanen.

Projektipäällikkö

Antti Linna

040 522 7124

antti.linna@fingrid.fi

Maanlunastus

Eero Kujanen

050 079 9599

eero.kujanen@fingrid.fi