Aktivoitunut automaattinen reservi

Taajuusohjattu käyttöreservi (FCR-N) ja automaattinen taajuudenhallintareservi (aFRR) aktivoituvat normaaleista taajuuden vaihteluista. Taajuusohjattu häiriöreservi (FCR-D) aktivoituu taajuuden ollessa normaalitaajuusalueen, 49,9 - 50,1 Hz, alapuolella.

Aktivoitunut taajuusohjattu käyttöreservi lasketaan mitatun taajuuden ja ylläpidetyn reservikapasiteetin perusteella.

Aktivoitunut automaattinen taajuudenhallintareservi (aFRR) lasketaan lähetettyjen tehonpyyntisignaalien ja ylläpidetyn reservikapasiteetin perusteella.

Aktivoitunut taajuusohjattu käyttöreservi (FCR-N)

 

Aktivoitunut automaattinen taajuudenhallintareservi (aFRR)