;
20.6.2022 14.26
Ajankohtaista, Lehdistötiedotteet, Projektit

Suomen ja Ruotsin välisen uuden sähkönsiirtoyhteyden, Aurora Linen, rakentaminen alkaa

Fingrid ja Ruotsin kantaverkkoyhtiö Svenska kraftnät valmistelevat yhdessä uutta sähkönsiirtoyhteyttä Suomen ja Ruotsin välille. Aurora Lineksi nimetyn 380 kilometriä pitkän voimajohdon ja hankekokonaisuuteen kuuluvien sähköasemien rakentaminen alkaa tänä vuonna Suomessa. Ensimmäisen vaiheen urakkasopimukset on nyt allekirjoitettu.  


400 kilovoltin vaihtosähköyhteys Aurora Line rakennetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäisen vaiheen rakentaminen alkaa syksyllä, jolloin rakennetaan voimajohdon Suomen puoleinen osuus Muhokselta Keminmaahan.

Keskiviikkona 15.6. allekirjoitettiin sopimukset ensimmäisen vaiheen kolmen urakan osalta: Herva-Pyhänselkä voimajohtourakka (Enersense PN), Isomaan sarjakompensointiasema (Hitachi Energy) ja Viitajärven sähköasema (Infratek/Omexom). Viitajärvi-Herva voimajohtourakka on allekirjoitettu jo aiemmin Tecnolines Italian kanssa.

Allekirjoitettujen urakoiden kokonaisarvo on 50 miljoonaa euroa ja niiden on määrä valmistua vuoden 2024 lopulla.

Aurora Linen rakentaminen allekirjoitustilaisuus

Urakkasopimusten allekirjoitustilaisuus järjestettiin 15.6. Fingridin toimitiloissa.

”Fingridin vuosikymmenen tärkein siirtoyhteysprojekti lähtee nyt pitkän työn tuloksena toteutukseen ja kokonaisuudessaan valmista on vuoden 2025 lopulla", kertoo Timo Kiiveri, Fingridin omaisuuden hallinnan johtaja.

Aurora Linen ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan Suomen puolen osuus

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan 153 kilometrin pituinen 400 kilovoltin voimajohto Muhoksen Pyhänselän sähköasemalta Keminmaan uudelle Viitajärven sähköasemalle. Voimajohto lisää valmistuessaan sähkön siirtokapasiteettia ja mahdollistaa uuden tuotannon liittämisen Pohjois-Suomeen noin 800 megawatin edestä. Voimajohtourakan toteuttaa Tecnolines Italia ja Enersense PN.

”Aurora Line on yksi kärkihankkeistamme. Tämä on jatkumoa pitkäaikaiselle yhteistyöllemme Fingridin kanssa vaativissa 400 kilovoltin kantaverkkohankkeissa ja projektillemme Muhoksella, jossa olemme viimeistelemässä Fingridin Metsälinja-voimajohtohanketta”, kertoo Joni Parkkinen, Enersensen siirtoverkkojen toimialajohtaja.

Hankkeen yhteydessä Omexom (Infratek Finland Oy) rakentaa uuden Viitajärven 400 kilovoltin sähköaseman yhdistämään voimajohto muuhun kantaverkkoon. Pyhänselän sähköasemaa on taas jo aikaisemmin laajennettu Aurora Linea varten Metsälinja-voimajohtohankkeen yhteydessä. Metsälinja on osaltaan vahvistamassa sähkön siirtokapasiteettia pohjoisesta etelään.

”On hienoa olla mukana rakentamassa merkittävää kantaverkkoyhteyttä. Olemme tehneet yhteistyötä Fingridin kanssa pitkään, ja hanke on hyvää jatkumoa muille toteuttamillemme Fingridin sähköasemaprojekteille”, toteaa Arto Ellilä, Omexomin sähköasemaprojektien yksikönpäällikkö.

Lisäksi osana hankekokonaisuutta Hitachi Energy rakentaa uuden Isomaan sarjakompensointiaseman noin 60 kilometriä Pyhänselästä pohjoiseen.

”Meille on tärkeää olla mukana tukemassa Fingridiä vahvan ja luotettavan verkon rakentamisessa. Hanke on jatkumoa tärkeälle yhteistyöllemme siirtoverkon vahvistamiseksi”, sanoo liiketoimintajohtaja Anders Zittra Hitachi Energystä.

EU:lta rakentamiseen 127 miljoonan euron tuki

Vuonna 2025 kokonaisuudessaan valmistuva yhteys tulee kulkemaan Muhokselta Pohjois-Ruotsin Messaureen. Valmistuessaan Aurora Line lisää siirtokapasiteettia Suomesta Ruotsiin noin 900 ja Ruotsista Suomeen noin 800 megawattia. Suomen puolen investointikustannukset ovat 85 miljoonaa euroa. Yhteishankkeen rakennusvaiheen kokonaiskustannukset ovat 254 miljoonaa euroa.

Euroopan unioni myönsi tammikuussa 2022 Aurora Linen rakentamiseen 127 miljoonan euron tuen Verkkojen Eurooppa rahoitusvälineestä. Tukisopimus allekirjoitettiin huhtikuun lopussa ja ensimmäinen tukierä tilitettiin kesäkuussa.

EU on todennut Aurora Linen yhteisen edun hankkeeksi, joka hyödyttää useita EU-maita Itämeren alueella: se mahdollistaa uusiutuvan sähköntuotannon lisäämisen Pohjoismaiden lisäksi myös laajemmin Itämeren alueella. Lisäksi uusi rajayhteys tehostaa eurooppalaisia sähkömarkkinoita vähentämällä merkittäviä ja pitkäaikaisia hintaeroja Pohjoismaissa ja Baltiassa. Samalla yhteys parantaa sähkön toimitusvarmuutta Suomessa ja nopeuttaa vihreää siirtymää.

Lisätiedot:

Timo Kiiveri, johtaja, Fingrid Oyj, puh. 040 543 3039

Lue lisää Fingridin verkkolehdestä:

Aurora Linen rakentaminen alkaa
Aurora Line on Fingridille vuosikymmenen tärkein investointi
Aurora Line on uusi sähkön siirtoyhteys Ruotsiin – se laskee sähkön hintaa, vähentää päästöjä ja tukee teollisuuden investointeja