;

Tehoreservin maksut

Tehoreservijärjestelmä rahoitetaan sähköjärjestelmän ja kantaverkon hyödyntämiseen perustuvilla sähkönkulutukselle kohdistettavilla erillisillä maksuilla, joita järjestelmävastuuseen määrätty kantaverkonhaltija on oikeutettu keräämään siirtopalveluiden käyttäjiltä. Tehoreservimaksulla katetaan lisäksi Finextralle aiheutuneet kohtuulliset kustannukset sekä kohtuullinen tuotto tehoreservijärjestelmän hoitamisesta.

Asiakkaalta perittävän tehoreservimaksun suuruus määräytyy voimalaitosyksiköille ja sähkön kulutuksen joustoon kykeneville kohteille maksettujen korvausten perusteella.

Laskutuskäytäntö

Tehoreservikaudella tehoreservin käyttövalmiuden ylläpitokorvaukset laskutetaan talvikauden arkipäivien 1.12. - 28.2. ja päivätuntien klo 7.00 – 21.00 sähkönkulutuksen mukaan. Laskutettava sähkönkulutus on sama kuin kantaverkkosopimuksen talviarkipäivän kulutusmaksun energiamäärä. Mikäli tehoreservi aktivoidaan talvikauden aikana, aktivoinnista aiheutuvat kustannukset kohdistetaan talvikauden arkipäivien päivätuntien sähkönkulutukselle.

Jos tehoreserviä ei ole tarpeen käynnistää talvikauden ulkopuolella, asiakkaalle ei lähetetä tehoreservilaskua. Mikäli tehoreserviä tarvitaan, kustannukset kohdistetaan kyseisen käynnistyskuukauden sähkönkulutukselle. Esimerkiksi lokakuussa mahdollisesti käynnistyvän tehoreservin aktivointikustannukset kohdistetaan lokakuun kaikille sähkönkulutuksen tunneille ja lasku lähetetään asiakkaille marraskuun alussa.

Katso myös