;

Pyhänselkä - Nuojuankangas 400+110 kV voimajohdon rakentaminen

YVA-menettely
Suunnittelu
Rakentaminen
Hankkeen tiedot
Hankkeen tyyppi: voimajohto
Sijainti: Muhos, Utajärvi ja Vaala
Pituus: 45 km

Fingrid rakennuttaa uuden voimajohdon Muhoksen Pyhänselän ja Vaalan Nuojuan välille. Uuden 400 + 110 kilovoltin voimajohdon pituus on noin 45 kilometriä ja se sijoittuu Vaalaan, Utajärvelle ja Muhokselle. Johto sijoittuu pääosin nykyisten johtojen rinnalle.

Uusi voimajohtoyhteys on tarpeellinen sähkönsiirron kantaverkon uudistamiseksi ja siirtokapasiteetin vahvistamiseksi. Yhteydellä varmistetaan ja ylläpidetään kantaverkon korkea käyttövarmuus tulevaisuudessa sekä parannetaan energiatehokkuutta. Kantaverkon pitkän aikavälin kehittämisessä voimajohtohanke on tärkeä osa Itä-Suomen suuntaan rakennettavaksi suunnitellun 400 kilovoltin voimajohtoyhteyden, niin sanotun Järvilinjan vahvistamista.

Rakentamisvaiheen töitä

Uusi voimajohto on otettu käyttöön kesällä 2022. Nuojuankankaan läheisyydessä tehtävät johtojen siirrot ovat meneillään ja valmistuvat syksyn 2022 aikana. Rakentamisen aikaisten jälkien siistimiset ovat meneillään.

Lunastusmenettely

Lunastusmenettely jatkuu keväällä 2023. Maanmittauslaitos lähettää jatkokokouksista kirjeen maanomistajille.

Valtioneuvosto myönsi lunastusluvan välille Pyhänselkä-Kapustasuo 16.6.2019 Metsälinjan lunastusluvan yhteydessä. Välille Kapustasuo-Nuojuankangas Valtioneuvosto myönsi lunastusluvan 19.12.2019. 

 

Lisätietoja

Rakennuttaja Fingrid Oyj

Ritva Laine
vanhempi projektipäällikkö
puh. 030 395 5134

Eero Kujanen
asiantuntija,
puh. 030 395 5190

 

Pääurakoitsija
Eltel Networks Oy

Jukka Väljä
projektipäällikkö
puh. 040 311 3723

Ville Ala-Kokko
maanomistajien yhteyshenkilö
puh. 040 311 2199