;

Työturvallisuus

Tavoitteena nolla tapaturmaa

Fingridin kaikessa toiminnassa työterveys ja -turvallisuus ovat etusijalla ja tavoitteenamme on nolla tapaturmaa. Meille on tärkeää, että jokainen työntekijämme sekä Fingridin työmailla työskentelevät työntekijät pääsevät kotiin terveinä ja turvallisesti – jokaisen työpäivän päätteeksi. Työmaamme eivät saa aiheuttaa vaaraa myöskään ulkopuolisille.

Fingrid Oyj:n työterveyden ja -turvallisuuden toimintatapa ja tavoitteet

Fingrid Oyj:n työterveyden ja -turvallisuuden toimintatapa ja tavoitteet luo perustan työterveyden ja -turvallisuuden johtamiselle Fingridissä. Toimintatapa ja tavoitteet on hyväksytty Fingridin johtoryhmässä toukokuussa 2020.

Työturvallisuuden kehityshanke

Fingrid panostaa merkittävästi työturvallisuuden kehittämiseen. Vuonna 2011 alkanut työturvallisuuden kehityshanke jatkuu edelleen. Kehityshankkeen tavoitteena on parantaa työturvallisuuden tasoa Fingridin työmailla sekä lisätä valmiuksia kehittää ja ylläpitää työturvallisuuden korkeaa tasoa investoinneissa ja kunnossapidossa. Kehityshankkeessa on luotu uusia toimintamalleja ja työkaluja työturvallisuuden parantamiseksi. Hankkeen aikana olemme saaneet nostettua työturvallisuuden tasoa.

Lisätietoja aiheesta

Karri Koskinen
erikoisasiantuntija, turvallisuus
puh. 030 395 5205