;

Sähköasemat

Sähköasema-alueet ovat aidattuja sähköalueita, joilla saavat liikkua ainoastaan opastetut henkilöt. Alueella olevista laiteista voi kuulua normaalin käytön yhteydessä verkkovirran taajuista hurinaa. Verkon kytkentätilannetta muutettaessa voi lisäksi kuulua kolahduksia sekä näkyä muutaman sekunnin kestoisia valokaaria.

Sähköasemien kunnossapito

Sähköasemien toimintaa ja kuntoa valvotaan käytönvalvonta- ja kameravalvontajärjestelmillä. Lisäksi tehdään vuosittain useita erilaisia tekniikkaa, ympäristöä ja turvallisuutta koskevia tarkastuksia.

Sähköasemalaitteita kunnossapidetään palvelutoimittajien toimesta kuntoperusteisen ohjelman ja teknisten eritelmien mukaan. Kantaverkon rakenne on suunniteltu siten, että sähköä voidaan siirtää useampaa yhteyttä pitkin ja valtaosa kunnossapitotöistä voidaan suorittaa aiheuttamatta haittaa asiakkaille.

Sähköasemat ovat sähköverkon solmukohtia, joissa sähkön siirto voidaan jakaa eri johdoille.