;

Metsälinjan suunnittelu

YVA-menettely
Suunnittelu
Rakentaminen
Hankkeen tiedot
Hankkeen tyyppi: voimajohto
Pituus: 303 km

Fingrid rakentaa uuden noin 305 km pituisen voimajohdon rakentamista Keski-Suomen Petäjäveden ja Oulujoen Muhoksen välille. Metsälinjaksi nimetty 400 kilovoltin yhteys on suunniteltu rakennettavaksi nykyisten 220 ja 400 kilovoltin voimajohtojen paikalle tai rinnalle. 

Suomen sähkönkulutus on keskittynyt eteläiseen Suomeen, ja Pohjois-Suomessa ja -Ruotsissa tuotettu sähköä siirretään enenevissä määrin etelään palvelemaan teollisuuden ja kuluttajien tarpeita.

Metsälinjan rakentaminen on osa Fingridin pitkän aikavälin kehittämissuunnitelmaa, ja sen rakentaminen vahvistaa pohjois-eteläsuuntaisia sähkönsiirtoyhteyksiä ja korvaa ikääntyneitä 1940 - 1950 rakennettuja voimajohtoja.

Metsälinjan suunnittelun pohjaksi on tehty voimajohdon ympäristövaikutusten arviointimenettely eli YVA. Arviointimenettelyn perusteella jatkosuunnitteluun valittiin reitti Petäjävedeltä Haapaveden kautta Muhokselle. Valittu johtoreitti sijoittuu Petäjäveden, Uuraisten, Multian, Saarijärven, Karstulan, Kivijärven, Kinnulan, Reisjärven, Pihtiputaan, Haapajärven, Nivalan, Haapaveden, Siikalatvan, Limingan, Tyrnävän ja Muhoksen kuntien/kaupunkien alueille.

Hankkeen yleissuunnittelu tehtiin 2017 - 2018.

Lisätietoa yleissuunnittelusta ja sen jälkeisistä vaiheista voi lukea esitteessä Mailleni tulee voimajohto. Löydät aiheen julkaisut verkkosivuiltamme tästä linkistä.

Rakentamisvaiheen töitä

Petäjäveden sähköaseman ja Haapajärven Pysäysperän välillä oleva vanha 220 kV voimajohto puretaan ja uusi 400 kV voimajohto rakennetaan sen paikalle. Pysäysperältä eteenpäin uusi 400 kV voimajohto rakennetaan nykyisten 220 ja 400 kV voimajohtojen rinnalle Pyhänselän sähköasemalle saakka.

Puuston poisto ja raivaus käynnistyi syksyllä 2019 ja jatkui kesään 2020 saakka. Voimajohdon rakennustyöt käynnistyivät Pysäysperän muutostöillä syksyllä 2019 ja jatkuvat edelleen. Töitä tehdään vaiheittain koko johto-osuudella, ja voimajohto on kokonaisuudessaan valmis syyskuussa 2022. Yksityiskohtaisempaa tietoa rakentamisen etenemisestä antaa myöhemmin nimitettävät hankkeen urakoitsijan yhteyshenkilöt.

Lunastusmenettely

Valtioneuvosto myönsi hankkeelle lunastusluvan 13.6.2019.

 

Lisätietoja

Rakennuttaja Fingrid Oyj

Hannu Kuikka
projektipäällikkö
puh. 030 395 5216

Yleissuunnittelu

TLT Engineering Oy
Jari Sinisalo
sijoitusuunnittelija
puh. 040 713 1804

Empower PN Oy
Janne Ruohola
projektipäällikkö
puh. 044 425 2144

Ilari Limnell
sijoitussuunnittelija
puh. 044 425 2106