;

Yleistietoa sähkömarkkinoista

Sähkömarkkinoilla tarkoitetaan markkinapaikkoja, joilla toimivat sähkön tuottajat, sähkön kuluttajat sekä sähköverkot. Sähkömarkkinoiden tehtävänä on varmistaa sähkön kysynnän ja tarjonnan tasapainottaminen ja yhteiskunnan sähkönsaanti mahdollisimman kustannustehokkaasti. Markkinapaikoilla muodostuvat hinnat ohjaavat markkinatoimijoiden sähkön tuotanto- ja kulutuspäätöksiä lyhyellä aikavälillä sekä investointeja pitkällä aikavälillä.

Sähkömarkkinapaikoista tärkeimpänä voidaan pitää yhteiseurooppalaisia vuorokausimarkkinoita, joista käytetään myös nimiä day-ahead-markkinat ja tukkusähkömarkkinat.  Vuorokausimarkkinoiden tarkoituksena on tarjota kaikille markkinoille osallistuville alueille mahdollisimman kustannustehokkaasti tuotettua sähköä kaikkien tarpeisiin. Vuorokausimarkkinoiden sähkön hinnasta käytetään myös termiä pörssisähkön hinta.  

Tukkumarkkinoiden lisäksi jokaisessa maassa on omat sähkön vähittäismarkkinat, joilla sähkönmyyntiyhtiöt myyvät itse tuottamaansa tai tukkumarkkinoilta ostamaansa sähköä edelleen pienkuluttajille. Vähittäismarkkinoilla myyjät voivat tarjota asiakkailleen useita erilaisia sähkönmyyntisopimuksia. Esimerkiksi kiinteähintaisessa sopimuksessa sähkön hinta on tietyn suuruinen sopimuksen ajan riippumatta tukkumarkkinahinnasta. Pörssisähkösopimuksessa kuluttaja maksaa tukkumarkkinoilla määritetyn mukaisen hinnan kuluttamastaan sähköstä, mihin lisätään sopimuksen mukainen välitysmaksu.   

Näiden markkinapaikkojen lisäksi sähkön tukkumarkkinoihin kuuluvat päivänsisäiset markkinat ja reservimarkkinat sekä johdannaismarkkinatVuorokausimarkkinoiden jälkeen käynnistyy sähkön tuottajien ja myyjien välinen päivänsisäinen jatkuva-aikainen kaupankäynti. Päivänsisäisen markkinan avulla suuret sähkön tuottajat, jälleenmyyjät ja kuluttajat voivat tasata sähkötasettaan tuotanto- ja kulutusennusteiden tarkentuessa lähemmäs käyttöhetkeä, Suomessa aina käyttötunnin alkuun asti.

Sähköjärjestelmän reaaliaikaisesta tasapainosta vastaa Fingrid. Tätä varten kantaverkkoyhtiöt operoivat reservi- ja säätösähkömarkkinoita. Toimitustunnin jälkeen sähkötaseet selvitetään pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden omistamassa eSett-taseselvitysyhtiössä, ja ne tilitetään tasevastaavilta toteuman mukaisesti.

Johdannaismarkkinoilla sähkön tuottajat ja kuluttajat voivat käydä kauppaa sähköstä keskenään jopa vuosia eteenpäin. Vähittäismarkkinoiden kiinteähintaiset sähkösopimukset perustuvat pitkälti näihin johdannaissopimuksiin, sillä niiden avulla sähkön myyjät voivat varmistaa itselleen sähkön keskimääräisen hinnan koko sovitulle sopimuskaudelle taloudellisesti kannattavasti.  

Miten sähkön hinta muodostuu?
Miten sähkön hinta muodostuu?
Sähköä on tuotettava joka hetki yhtä paljon kuin sitä kulutetaan. Lue hinnan muodostumisesta.
Tuotanto- ja kulutusennusteet
Tuotanto- ja kulutusennusteet
Ennusteet ovat tärkeä tietolähde sähkömarkkinoilla.
Kuluttajatietoa kantaverkosta
Kuluttajatietoa kantaverkosta
Fingrid on yritys, joka vastaa sähkönsiirron toimivuudesta kantaverkossa ja huolehtii, että Suomi saa sähköä häiriöttä.
Edistämme sähkömarkkinoita
Edistämme sähkömarkkinoita
Sähkömarkkinoiden edistäminen on Fingridille määrätty lakisääteinen tehtävä.

Uutisia sähkömarkkinoista