Yleistietoa sähkömarkkinoista

Johtokatu_kuva5 (ID 4439).png

Sähkömarkkinoilla tarkoitetaan markkinapaikkoja, joilla toimivat sähkön tuottajat, sähkön kuluttajat sekä sähköverkot. Sähkömarkkinoiden tehtävänä on varmistaa sähkön kysynnän ja tarjonnan tasapainottaminen ja yhteiskunnan sähkönsaanti mahdollisimman kustannustehokkaasti. Markkinapaikoilla muodostuvat hinnat ohjaavat tehokkaasti markkinatoimijoiden sähkön tuotanto- ja kulutuspäätöksiä lyhyellä aikavälillä sekä investointeja pitkällä aikavälillä.

Sähkömarkkinapaikoista tärkeimpänä voidaan pitää vuorokausimarkkinoita (day-ahead-markkinat tai tukkusähkömarkkinat), joka on yhteiseurooppalainen markkinapaikka. Vuorokausimarkkinoiden tarkoituksena on tarjota kaikille markkinoille osallistuville alueille mahdollisimman kustannustehokkaasti tuotettua sähköä kaikkien tarpeisiin. Vuorokausimarkkinoiden hinnasta käytetään myös termiä pörssisähkön hinta.  

Tukkumarkkinoiden lisäksi jokaisessa maassa on omat sähkön vähittäismarkkinat, joilla sähkönmyyntiyhtiöt myyvät itse tuottamaansa tai tukkumarkkinoilta ostamaansa sähköä edelleen pienkuluttajille. Vähittäismarkkinoilla myyjät voivat tarjota asiakkailleen useita erilaisia sähkönmyyntisopimuksia. Esimerkiksi kiinteähintaisessa sopimuksessa sähkön hinta on tietyn suuruinen sopimuksen ajan riippumatta tukkumarkkinahinnasta. Pörssisähkösopimuksessa kuluttaja maksaa tukkumarkkinoilla määritetyn mukaisen hinnan kuluttamastaan sähköstä, minkä päälle lisätään sopimuksen mukainen preemio välitysmaksuna.   

Näiden markkinapaikkojen lisäksi sähkön tukkumarkkinoihin kuuluvat johdannaismarkkinat, päivänsisäiset markkinat ja reservimarkkinat. Johdannaismarkkinoilla sähkön tuottajat ja kuluttajat voivat käydä kauppaa sähköstä keskenään jopa vuosia eteenpäin. Vähittäismarkkinoiden kiinteähintaiset sähkösopimukset perustuvat pitkälti näihin johdannaissopimuksiin, sillä niiden avulla sähkön myyjät voivat varmistaa itselleen sähkön keskimääräisen hinnan koko sovitulle sopimuskaudelle taloudellisesti kannattavasti.  

Vuorokausimarkkinoiden jälkeen käynnistyy sähkön tuottajien ja myyjien välinen päivänsisäinen jatkuva-aikainen kaupankäynti. Päivänsisäisen markkinan avulla suuret sähkön tuottajat, jälleenmyyjät ja kuluttajat voivat tasata sähkötasettaan tuotanto- ja kulutusennusteiden tarkentuessa lähemmäs käyttöhetkeä, Suomessa aina käyttötunnin alkuun asti. Sähköjärjestelmän reaaliaikaisesta tasapainosta vastaa Fingrid. Tätä varten kantaverkkoyhtiöt operoivat reservi- ja säätösähkömarkkinoita. Toimitustunnin jälkeen sähkötaseet selvitetään pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden omistamassa eSett-taseselvitysyhtiössä, ja ne tilitetään tasevastaavilta toteuman mukaisesti.