Median kontaktihenkilöt

Mediatiedotus, valokuvat, sidosryhmätilaisuudet

 • johtaja Tiina Miettinen, p. 030 395 5153
 • viestintäpäällikkö Marjaana Kivioja, p. 030 395 5267
 • viestinnän asiantuntija Marjut Määttänen, p. 030 395 5226
 • puhelinnumero medialle: p. 030 395 5757

Johtoryhmä

 • toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, p. 030 395 5140 (omistaja-asiat, strategiset kannanotot, sähkömarkkinat)
 • varatoimitusjohtaja Asta Sihvonen-Punkka, p. 030 395 5235 (sähkömarkkinat)
 • johtaja Jussi Jyrinsalo, p. 030 395 5118 (verkon suunnittelu, verkon palvelut, tutkimus ja kehittäminen)
 • johtaja Timo Kiiveri, p. 040 543 3039 (omaisuuden hallinta)
 • johtaja Jan Montell, p. 030 395 5213 (talous ja rahoitus)
 • johtaja Reima Päivinen, p. 030 395 5160 (sähköjärjestelmä)
 • johtaja Tiina Miettinen, p. 030 395 5153 (henkilöstö, viestintä)
 • johtaja Kari Suominen, p. 030 395 4134 (ICT)


Kantaverkon voimajohtoreitit, investointiprojektit, ympäristökysymykset, kunnossapito

 • maankäyttöpäällikkö Ilkka Alm, p. 030 395 5101
 • YVA-asiat Olkiluoto 3: Mika Penttilä, p. 030 395 5230
 • Keski-Suomi-Oulujoki: Satu Vuorikoski, p. 030 395 5195
 • sähköasema- ja voimajohtohankkeet: 
  • rakentamispäällikkö Keijo Välimaa, p. 030 395 5281
 • kunkin hankkeen projektipäällikkö on mainittu Hankkeet-sivuilla
 • kunnossapito:
  • ylläpitopäällikkö Jari Helander, p. 030 395 5107
  • kunnonhallintapäällikkö Timo Heiskanen, p. 030 395 4610 (sähköasemat)
  • kunnonhallintapäällikkö Mikko Jalonen, p. 030 395 4176 (voimajohdot)


Sähkömarkkinat ja EU-integraatio

 • markkinakehityspäällikkö Juha Hiekkala, p. 030 395 5108 (Itämeren alue)
 • johtava asiantuntija Risto Lindroos, p. 030 395 5139 (Venäjä)
 • vanhempi asiantuntija Satu Viljainen, p. 030 395 4106 (Eurooppa)


Sähköjärjestelmän hallinta, käyttö, sähköhäiriöt

 • kehityspäällikkö Jyrki Uusitalo, p. 030 395 5181
 • suunnittelupäällikkö Timo Kaukonen, p. 030 395 4228
 • valvomopäällikkö, verkon hallinta Arto Pahkin, p. 030 395 4315
 • valvomopäällikkö, voimajärjestelmä Jari Siltala, p. 030 395 4244
 • voimajärjestelmän käytön kehityspäällikkö Jonne Jäppinen, p. 030 395 4225

 

Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi