;

Suunnitellut muutokset

Pohjoismaat

Kaupallinen maksimituontikapasiteetti Pohjois-Ruotsista Suomeen (SE1 - FI) on 1500 MW.

Kaupallinen maksimituontikapasiteetti Keski-Ruotsista Suomeen (SE3 - FI) on 1200 MW.

Kaupallinen maksimivientikapasiteetti Suomesta Keski-Ruotsiin (FI - SE3) on 1200 MW.

Viro

Kaupallinen maksimivientikapasiteetti Suomesta Viroon (FI - EE) on 1016 MW ja maksimi tuontikapasiteetti Virosta Suomeen (EE - FI) on 1016 MW.

 

Suunnitelut muutokset julkaistaan NUCS-palvelussa (Nordic Unavailability Collection System). Pohjoismaiden kantaverkkoyhtiöt käyttävät tätä palvelua keskeytystietojen ja muun kiireellisen markkinatiedon ilmoittamiseen.

https://www.nucs.net/

Ohje tietojen hakemiseen NUCS-palvelussa >Päivitetty 30.8.2023

Lisätietoja aiheesta

Tuomo Mäkihannu
erikoisasiantuntija
puh. 030 395 4149

Jussi Huttunen
erikoisasiantuntija 
puh. 030 395 4242