Suunnitellut muutokset

Pohjoismaat

Kaupallinen maksimituontikapasiteetti Pohjois-Ruotsista Suomeen (SE1 - FI) on 1500 MW.

Kaupallinen maksimivientikapasiteetti Suomesta Pohjois-Ruotsiin (FI - SE1) on 1100 MW riippuen Pohjois-Suomen tehotaseesta. Tyypillisissä talvisääolosuhteissa alijäämä Pohjois-Suomessa kasvaa ja tämä otetaan huomioon määriteltäessä vientikapasiteettia Suomesta Ruotsiin. Öisin vientikapasiteettia voidaan rajoittaa ennustetun alijäämän mukaan.

Kaupallinen maksimituontikapasiteetti Keski-Ruotsista Suomeen (SE3 - FI) on 1200 MW.

Kaupallinen maksimivientikapasiteetti Suomesta Keski-Ruotsiin (FI - SE3) on 1200 MW.

Suunnitellut muutokset Suomen ja Pohjoismaiden välisissä rajakapasiteeteissa

Viro

Kaupallinen maksimivientikapasiteetti Suomesta Viroon (FI - EE) on 1016 MW ja maksimi tuontikapasiteetti Virosta Suomeen (EE - FI) on 1016 MW.

Suunnitellut muutokset Viron rajakapasiteeteissa

Venäjä

Tuonti Suomeen 400 kV yhteyksillä on maksimissaan 1300 MW.

Vienti Suomesta 400 kV yhteyksillä on maksimissaan 320 MW.

Ennakoidut muutokset Venäjän rajakapasiteetissa

 

Päivitetty 22.12.2017

Lisätietoja aiheesta

Tuomo Mäkihannu

asiantuntija, käytönsuunnittelu
puh. 030 395 4149

Jussi Huttunen

erikoisasiantuntija 
puh. 030 395 4242