Suunnitellut muutokset

Pohjoismaat

Kaupallinen maksimituontikapasiteetti Pohjois-Ruotsista Suomeen (SE1 - FI) on 1500 MW.

Kaupallinen maksimivientikapasiteetti Suomesta Pohjois-Ruotsiin (FI - SE1) on 1100 MW riippuen Pohjois-Suomen tehotaseesta. Tyypillisissä talvisääolosuhteissa alijäämä Pohjois-Suomessa kasvaa ja tämä otetaan huomioon määriteltäessä vientikapasiteettia Suomesta Ruotsiin. Öisin vientikapasiteettia voidaan rajoittaa ennustetun alijäämän mukaan.

Kaupallinen maksimituontikapasiteetti Keski-Ruotsista Suomeen (SE3 - FI) on 1200 MW.

Kaupallinen maksimivientikapasiteetti Suomesta Keski-Ruotsiin (FI - SE3) on 1200 MW.

Suunnitellut muutokset Suomen ja Pohjoismaiden välisissä rajakapasiteeteissa

Viro

Kaupallinen maksimivientikapasiteetti Suomesta Viroon (FI - EE) on 1016 MW ja maksimi tuontikapasiteetti Virosta Suomeen (EE - FI) on 1016 MW.

Suunnitellut muutokset Viron rajakapasiteeteissa

Päivitetty 24.11.2022

Lisätietoja aiheesta

Tuomo Mäkihannu

asiantuntija, käytönsuunnittelu
puh. 030 395 4149

Jussi Huttunen

erikoisasiantuntija 
puh. 030 395 4242