Talouden ja rahoituksen toimintaperiaatteet

Fingridin talousohjauksen keskeiset, pitkäaikaiset tavoitteet ovat:

  • Hyvä kustannustehokkuus ja tuottavuuden jatkuva parantaminen, jotta palveluiden hinnoittelu voidaan pitää maltillisella tasolla. Yhtiön tavoitteena on ylläpitää kustannustehokkuus Euroopan mittakaavassa parhaiden tasolla ja kantaverkkohinnoittelu kolmen edullisimman joukossa vertailuryhmässä (yhtiöt joilla samankaltainen verkko);
  • Korkea luottoluokitus, jotta varmistetaan pitkäaikaisen, hajautetun rahoituksen saatavuus, edullinen rahoituskustannus sekä hyvä velanhoitokyky;
  • Omistaja-arvon luominen, joka saavutetaan pitämällä yhtiön oikaistu tulos sääntelyn sallimalla tasolla ja maksamalla osinkoa, joka vastaa omistajien tuottotavoitetta.

Fingrid pyrkii varmistamaan palvelujensa vakaan hintakehityksen suunnittelemalla pitkäjänteisesti yhtiön taloutta, investointeja, riskien hallintaa ja rahoitusta. Lyhyen aikavälin taloudelliset tavoitteet eivät ohjaa investointipäätöksiä, kuten ei muutakaan päätöksentekoa. Yhtiön vuosittainen sijoittuminen kärkijoukkoon kantaverkkotoiminnan kustannustehokkuutta ja laatua mittaavissa kansainvälisissä vertailututkimuksissa sekä yhtiölle myönnetty kansainvälinen omaisuuden hallinnan sertifikaatti ovat osoituksia toiminnan kustannustehokkuudesta ja kantaverkko-omaisuuteen liittyvien kustannus- ja muiden riskien tehokkaasta hallinnasta.

Fingrid asettaa siirtohinnat pääsääntöisesti vuodeksi kerrallaan, pyrkien markkinaehtoisten epävarmuuksien vallitessa kuitenkin mahdollisimman tasaiseen kehitykseen. Mikäli heilahtelut markkinoilla ovat suuria voi yksittäisen vuoden aikana tulla tarve korjata hintoja ylös tai alas.

Fingridin keräämät tuotot käytetään merkittävässä määrin kotimaisiin investointeihin. Lisäksi yhtiön tuotot ohjautuvat mm. palvelutoimittajien toimintaan, henkilöstön palkkoihin, maanomistajien ja rahoittajien kompensaatioihin, veroihin ja lopuksi kohtuullisen osingon muodossa omistajille eli valtiolle sekä kotimaisille eläke- ja vakuutusyhtiöille.

Avainlukuja2016
IFRS​
2015
IFRS​
2014
IFRS​
​2013
IFRS
2012
IFRS​​
​Liikevaihto milj.€​ ​586,1 600,2​ ​567,2 543,1​ 522,1​
​Investoinnit, brutto ​milj.€ 146,7​ ​147,5 129,5​ 225,3​ 139,0​
​-liikevaihdosta ​% 25,0​ ​24,6 ​22,8 41,5​ 26,6​
Tutkimus- ja kehitystoiminnan menot​ milj. €​ ​2,4 ​1,8 ​1,7 1,8​ 1,5​
-liikevaihdosta​ %​ 0,4​ 0,3​ 0,3​ 0,3​ 0,3​
Henkilöstö keskimäärin​ 336​ 319​ 305​ 277​ ​269
-tilikauden lopussa​ 334​ ​315 313​ ​287 275​
Palkat ja palkkiot yhteensä​ ​milj.€ 22,7​ ​21,3 20,5​ 19,0​ ​18,2
Liikevoitto​ milj.€​ ​192,0 162,6​ 142,8​ ​115,3 ​94,6
​-liikevaihdosta ​% ​32,8 27,1​ 25,2​ ​21,2 ​18,1
​Voitto ennen veroja ​milj.€ 173,9​ 129,3​ 132,9​ ​87,3 88,3​
​-liikevaihdosta %​ ​29,7 21,5​ 23,4​ ​16,1 16,9​
​Sijoitetun pääoman tuotto ​% ​10,4 8,7​ ​7,6 ​6,3 5,6​
​Oman pääoman tuotto %​ ​18,8 ​15,0 ​16,3 ​15,0 ​12,4
​Omavaraisuusaste ​% 36,4​ ​33,5 ​31,0 ​29,5 ​27,3
​Korolliset nettolainat milj. €​ 1028,0​ 1026,6​ 1046,1​ ​1076,7 1030,3​
​Nettovelkaantuminen ​1,3 1,4​ ​1,6 1,7​ 1,8​
​Tulos/osake ​€ ​41 706,1 31 150,8​ 32 027,9​ ​27 277,9 20159​,2
​Osinko/A-osake €​ ​37536,09* ​33 686,24 21 655,44 ​29 788,26 5 115,89
​Osinko/B-osake ​€ 16038,49*​ ​16 038,49 ​16 038,49 ​16 038,50 2018,26
​Osinko/tulos A-osake ​% ​90,0 ​108,1 67,6​ 109,20 ​25,4
​Osinko/tulos B-osake ​% 38,5​ 51,5​ ​50,1 ​58,8 10,0​
​Oma pääoma/osake ​€ 230 301​ 213 822​ ​200 568 ​193 293 171365​
​- A-sarjan osakkeet ​kpl 2078​ ​2078 ​2078 ​2078 2078​
​- B-sarjan osakkeet kpl​ ​1247 ​1247 ​1247 ​1247 1247​
​Yhteensä ​kpl ​3325 3325​ 3325​ ​3325 3325​

 * Hallituksen esitys yhtiökokoukselle.