;

Talouden ja rahoituksen toimintaperiaatteet

Fingridin talousohjauksen keskeiset, pitkäaikaiset tavoitteet ovat:

  • Hyvä kustannustehokkuus ja tuottavuuden jatkuva parantaminen, jotta palveluiden hinnoittelu voidaan pitää maltillisella tasolla. Yhtiön tavoitteena on ylläpitää kustannustehokkuus Euroopan mittakaavassa parhaiden tasolla ja kantaverkkohinnoittelu kolmen edullisimman joukossa vertailuryhmässä (yhtiöt joilla samankaltainen verkko);
  • Korkea luottoluokitus, jotta varmistetaan pitkäaikaisen, hajautetun rahoituksen saatavuus, edullinen rahoituskustannus sekä hyvä velanhoitokyky;
  • Omistaja-arvon luominen, joka saavutetaan pitämällä yhtiön oikaistu tulos sääntelyn sallimalla tasolla ja maksamalla osinkoa, joka vastaa omistajien tuottotavoitetta.

Fingrid pyrkii varmistamaan palvelujensa vakaan hintakehityksen suunnittelemalla pitkäjänteisesti yhtiön taloutta, investointeja, riskien hallintaa ja rahoitusta. Lyhyen aikavälin taloudelliset tavoitteet eivät ohjaa investointipäätöksiä, kuten ei muutakaan päätöksentekoa. Yhtiön vuosittainen sijoittuminen kärkijoukkoon kantaverkkotoiminnan kustannustehokkuutta ja laatua mittaavissa kansainvälisissä vertailututkimuksissa sekä yhtiölle myönnetty kansainvälinen omaisuuden hallinnan sertifikaatti ovat osoituksia toiminnan kustannustehokkuudesta ja kantaverkko-omaisuuteen liittyvien kustannus- ja muiden riskien tehokkaasta hallinnasta.

Fingrid asettaa siirtohinnat pääsääntöisesti vuodeksi kerrallaan, pyrkien markkinaehtoisten epävarmuuksien vallitessa kuitenkin mahdollisimman tasaiseen kehitykseen. Mikäli heilahtelut markkinoilla ovat suuria voi yksittäisen vuoden aikana tulla tarve korjata hintoja ylös tai alas.

Fingridin keräämät tuotot käytetään merkittävässä määrin kotimaisiin investointeihin. Lisäksi yhtiön tuotot ohjautuvat mm. palvelutoimittajien toimintaan, henkilöstön palkkoihin, maanomistajien ja rahoittajien kompensaatioihin, veroihin ja lopuksi kohtuullisen osingon muodossa omistajille eli valtiolle sekä kotimaisille eläke- ja vakuutusyhtiöille.

Avainlukuja


2023
IFRS


2022
IFRS


2021
IFRS

2020
IFRS
2019
IFRS
2018
IFRS
2017
IFRS
2016
IFRS​
​Liikevaihto milj.€​

1 193,2

1 815,2

1 090,9

682,5

789,4

 852,8 672,0 ​586,1
​Investoinnit, brutto ​milj.€

322,0

276,1

199,2

169,7

135,6

 92,7 111,1 146,7​
​-liikevaihdosta ​%

27,0

15,2

18,3

24,9

17,2

 10,9 16,5 25,0​
Tutkimus- ja kehitystoiminnan menot​ milj. €​

2,4

1,8

3,0

4,5

3,4

 3,6 2,6 ​2,4
-liikevaihdosta​ %​

0,2

0,1

0,3

0,7

0,4

 0,4 0,4 0,4​
Henkilöstö keskimäärin​

517

480

440

400

384

 376 352 336​
-tilikauden lopussa​

544

489

451

408

380

 380 355 334​
Palkat ja palkkiot yhteensä​ ​milj.€

35,8

31,9

28,2

26,7

22,3

 26,5 24,2 22,7​
Liikevoitto​ milj.€​

1,0

290,4

210,8

118,4

115,5

 241,6 184,8 ​192,0
​-liikevaihdosta ​%

0,1

16,0

19,3

17,3

14,6

 28,3 27,5 ​32,8
​Voitto ennen veroja ​milj.€

1,3

257,4

187,6

113,3

105,8

 229,0 163,7 173,9​
​-liikevaihdosta %​

0,1

14,2

17,2

16,6

13,4

 28,3 24,4 ​29,7
​Sijoitetun pääoman tuotto ​%

1,6

16,3

11,7

7,0

6,4

 13,2 10,0 ​10,4
​Oman pääoman tuotto %​

0,2

30,1

23,5

14,3

11,6

 23,3 16,7 ​18,8
​Omavaraisuusaste ​%

20,1

22,4

25,3

27,4

32,0

 36,6 37,8 36,4​
​Korolliset nettolainat milj. €​ 535,2 322,7 938,5 1 049,0 1 037,2  974,3 998,9 1 028,0​
​Nettovelkaantuminen 91,0 0,4 1,5 1,7 1,5  1,3 1,3 ​1,3
​Tulos/osake ​€       28 269,56 25 452,50  55 106,29 39 350,8 ​41 706,1
​Osinko/A-osake €​ 54 100,00 * 52 500,00* 52 500,00* 53 500,00* 58 500,00*  67 650,00 * 68 470 ​37 536,09
​Osinko/B-osake ​€ 19 800,00 * 19 200,00* 19 200,00* 19 600,00* 21 400,00*  24 750,00 * 25 050 16 038,49
​Osinko/tulos A-osake ​%       189,2 234,9  122,8 174,0 ​90,0
​Osinko/tulos B-osake ​%       69,3 86,0  44,9 63,7 38,5​
​Oma pääoma/osake ​€ 176 802 216 469 194 573 190 210 206 213  232 310 240 017 230 301​
​- A-sarjan osakkeet ​kpl 2 078 2 078 2 078 2 078 2 078  2 078 2 078 2 078​
​- B-sarjan osakkeet kpl​ 1 247 1 247 1 247 1 247 1 247  1 247 1 247 ​1 247
​Yhteensä ​kpl 3 325 3 325 3 325 3 325 3 325  3 325 3 325 ​3 325
                   
                   
                   
                   

 * Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle enimmäisosingosta