;

Keminmaan 2x100 kV ympäristöselvitys

YVA-menettely
Suunnittelu
Rakentaminen
Hankkeen tiedot
Hankkeen tyyppi: Voimajohto
Pituus: 4 km

Fingrid Oyj suunnitteli ja toteuttaa uuden 2x110 kilovoltin voimajohdon Keminmaan kunnassa Keminmaan sähköaseman eteläpuolella.  Johtoreitin pituus on noin neljä kilometriä.  Hankkeen tarpeen perusteluina olivat alueen vahva tuulivoimarakentaminen ja verkon siirtokyvyn sekä alueen verkon käyttövarmuuden kasvattaminen.

Uusi voimajohto sijoittuu nykyisen 110 kV voimajohdon Keminmaa - Raasakka itäpuolelle. Johtoalue levenee tällä osuudella noin 29 metriä. Hankkeen suunnittelun pohjaksi on laadittu sähkömarkkinalain mukainen ympäristöselvitys vuonna 2013.

Lunastuslupahakemus jätetään Valtioneuvostolle alkuvuodesta 2015. Hankkeen toteutuksen arvioidaan sijoittuvan vuoteen 2015.

Lisätietoja

Rakennuttaja Fingrid Oyj

Ritva Hauvonen
Projektipäällikkö
puh. 030 395 5110