;

Sähköjärjestelmän hallinta

Energiavirasto on määrännyt sähköverkkoluvassa Suomen kantaverkon järjestelmävastaavaksi Fingrid Oyj:n.

Fingridin tehtävä järjestelmävastaavana on ylläpitää jatkuvasti sähköjärjestelmä toimintakykyisenä siten, että

  • sähköjärjestelmää käytetään joka hetki niin, että sen käyttövarmuus säilyy suunnitelulla ja sovitulla tasolla
  • tuotanto ja kulutus ovat yhtä suuret
  • häiriötilanteet selvitetään nopeasti

Lisäksi tehtävänä on mahdollistaa kansainvälinen sähkökauppa siten, että sähkömarkkinoille tarjotaan ja taataan mahdollisimman suuri siirtokapasiteetti.

Tiedonvaihto

Fingrid huolehtii sähköjärjestelmän käyttövarmuuden ylläpidon edellyttämästä tiedonvaihdosta. Fingrid ja kantaverkko-osapuolet toimittavat toisilleen käyttövarmuuden ylläpidossa tarvittavia suunnitelma- ja mittaustietoja. Tällaisia tietoja ovat muun muassa tuotantosuunnitelmat, generaattoreiden tehomittaukset sekä generaattorikatkaisijoiden ja liityntäasemien tilatiedot.

Vaihdettavien tietojen määrästä ja tiedonvaihdon teknisistä yksityiskohdista Fingridin ja kantaverkko-osapuolen välillä sovitaan kantaverkkosopimuksessa.

 

Kantaverkon ylläpito
Haluatko katsoa videon?
Hyväksy markkinointievästeet täällä ja päivitä sivu.
Sulje