;

Rakennamme alustaa puhtaalle sähköjärjestelmälle

Joka toinen vuosi julkaistavassa Fingridin kantaverkon kehittämissuunnitelmassa esitetään kantaverkon suunnitellut investoinnit seuraavalle 10 vuodelle. Kehittämissuunnitelmasta 2024-2033 on nyt julkaistu luonnos, jossa investoinnit kantaverkkoon kasvavat neljään miljardiin euroon Suomen kilpailukyvyn edistämiseksi ja hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamiseksi.

Osana kantaverkon kehittämissuunnitelmaa Fingrid vahvistaa Suomen sisäistä sähkön siirtokykyä ja rajasiirtoyhteyksiä sekä mahdollistaa uusien asiakkaiden liittämisen kantaverkkoon. Voimajohtoja ja sähköasemia suunnitellaan ja rakennetaan kymmenillä eri työmailla joka vuosi.

Metsälinja- ja Järvilinja-voimajohtoyhteydet ja verkon siirtokykyä lisäävät innovatiiviset tekniset ratkaisut varmistavat riittävää siirtokapasiteettia Pohjois- ja Etelä-Suomen välillä ja edesauttavat Suomen pitämistä yhtenä hinta-alueena. Voimajohtohankkeiden ohella Fingrid rakentaa ja uudistaa ennätyksellisen määrän sähköasemia ympäri maata, joiden avulla mahdollistetaan puhtaan energian liittäminen kantaverkkoon.

Kantaverkon vahvistamisen lisäksi maiden välisiä rajasiirtoyhteyksiä vahvistetaan yhdessä Ruotsin kanssa Aurora Line -sähkönsiirtoyhteyden avulla. Uusi yhteys parantaa maiden välistä rajasiirtokapasiteettia ja laskee sähkön hintaa. Kantaverkko laajenee maakaapeliyhteydellä myös Helsinkiin. Hanke vastaa kasvavan kaupungin tarpeisiin ja ilmastotavoitteisiin. 

Johtoreittejä suunniteltaessa ja johtojen kunnossapitotöiden yhteydessä maanomistajille, voimajohdon naapureille sekä muille asianosaisille varmistetaan mahdollisuus omien näkemysten esille tuomiseen, keskusteluun ja yhteistyöhön hankesuunnitelmaan ja sen toteutukseen liittyvissä kysymyksissä. Hankinnoissa noudatetaan erityisalojen hankintalakia. Investointi- ja kunnossapitotyöt kilpailutetaan. Valinnassa huomioidaan hinnan lisäksi myös toimittajan toiminnan laatu sekä turvallisuus- ja ympäristöratkaisut.

Fingridin karttapalvelu

Kartan avulla voit mm. tarkastella kantaverkon investointihankkeita, suunnittelussa tai rakenteilla olevien hankkeiden sijainteja ja valittuja reittivaihtoehtoja (reittitiedot päivittyvät hankkeen edetessä).

Fingridin karttapalvelu
Voimajohtohankkeemme
Hanke Alue
Aurora Line Norrbotten, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa
Alajärvi-Hikiä Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Kanta-Häme, Päijät-Häme
Hämeenlahti–Hännilä Keski-Suomi, Etelä-Savo, Pohjois-Savo
Huittinen-Forssa Satakunta, Kanta-Häme
Imatra-Huutokoski Etelä-Karjala, Pohjois-Karjala
Jylkkä-Alajärvi (Jylkkä-Ullava-Alajärvi) Pohjois-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa
Järvilinjan vahvistaminen Pohjois-Pohjanmaa, Pohjois-Savo
Kristiinankaupunki-Nokia Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Satakunta, Pirkanmaa
Leväsuo-Isokangas Pohjois-Pohjanmaa
Mänttä-Petäjävesi Keski-Suomi, Pirkanmaa
Petäjäskoski-Nuojuankangas Lappi, Pohjois-Pohjanmaa
Siikajoki-Sorsaraivio Pohjois-Pohjanmaa
Siikajoki-Raahe Pohjois-Pohjanmaa
Torna-Lautakari Varsinais-Suomi
Sähköasemien rakentaminen

Fingridissä on käynnissä kahden vuoden aikana yli sata sähköasemahanketta, ja avointa projektikantaa on yli 430 miljoonan euron edestä. Lue lisää sähköasemahankkeistamme Fingrid-lehdestä. Jos haluat lisätietoja hankkeistamme, voit jättää palautetta tämän linkin kautta.  

Rajayhteydet

Suomen kantaverkko on osa Pohjoismaisia sähkömarkkinoita sekä Itämeren ympärysmaiden muodostamaa sähkömarkkina-aluetta. Näiden markkinoiden tehokas toiminta vaatii sen, että alueeseen kuuluvien maiden välillä on toimivat sähkön siirtoyhteydet.

 

Uutiset hankkeistamme