;

Suomen ja Ruotsin välinen tasesähkön määrä

 

Avoin data

 

Suomen ja Ruotsin välisen tasesähkön määrä on Suomen ja Ruotsin välillä siirtyneen mitatun ja kaupallisen siirron erotus. Kaupallinen siirto on vuorokausimarkkinoilla ja päivän sisäisillä markkinoilla tehdyt kaupat sekä Fingridin ja Svenska Kraftnätin käyttötunnin aikana tekemät sähkökaupat. Tasesähkön määrän etumerkin ollessa positiivinen on Fingrid myynyt tasesähköä Ruotsiin. Tasesähkön määrän etumerkin ollessa negatiivinen on Fingrid ostanut tasesähköä Ruotsilta.

Lisätietoja aiheesta

Heikki Raatikainen
erikoisasiantuntija 
puh. 030 395 4158