Kuluttajatietoa

Mikä on kantaverkko? Tai mitä Fingrid oikeastaan tekee? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin pyrimme vastaamaan sivuillamme.

Lyhyesti kerrottuna kantaverkko on valtakunnallinen sähkönsiirron runkoverkko, johon suuret voimalaitokset ja tehtaat sekä alueelliset jakeluverkot on liitetty. Kantaverkon kautta sähköä jaetaan kaikkialle Suomeen. Jakeluverkot puolestaan saavat valtaosan sähköstä kantaverkosta, ja välittävät sähkön edelleen muun muassa kotitalouksille.

Fingridin asiakkaita ovat sähköntuottajat, verkkoyhtiöt, sähkön suurkuluttajat sekä muut sähkömarkkinatoimijat. Verkkoyhtiöt välittävät sähköä edelleen kotitalouksille ja teollisuudelle.

Fingrid on yritys, joka vastaa sähkön siirtojärjestelmän toimivuudesta Suomen kantaverkossa. Fingrid huolehtii siitä, että Suomi saa sähköä häiriöttä. Fingridin vastuulla ovat kantaverkon käytön suunnittelu ja valvonta sekä verkon ylläpito ja kehittäminen. Lisäksi tehtävänä on osallistua eurooppalaisen yhteistyöjärjestö ENTSO-E:n toimintaan ja eurooppalaisten markkina- ja käyttökoodien laadintaan sekä verkkosuunnitteluun. 

Kantaverkon kehittämissuunnitelmassa esitetään seuraavalle kymmenen vuoden jaksolle Fingridin kantaverkon kehitystarpeet ja suunnitellut investoinnit. Kehittämällä pitkäjänteisesti kantaverkkoa varmistetaan, että sähkönsiirtoverkko ja koko järjestelmä täyttävät sille asetetut vaatimukset muuttuvassa toimintaympäristössä.
Lisätietoa jokapäiväisestä toiminnasta näet myös
sosiaalisen median kanavistamme.

Fingridin rooli sähköjärjestelmässä

 Jos luet sivustoa mobiililaitteella, voit suurentaa kuvaa kosketusnäytöllä.