;

Liedon sähköaseman 400 kV laajennus ja 110 kV perusparannus

YVA-menettely
Suunnittelu
Rakentaminen
Hankkeen tiedot
Sijainti: Lounais-Suomi, Lieto

Fingrid uusi Liedon sähköaseman. Investoinnilla varmistettiin Lounais-Suomen sähkönsyöttöä.

Liedon keskustan lähistöllä oleva Liedon sähköasema on hyvin tärkeä Lounais-Suomen sähköverkon käyttövarmuuden kannalta.

Liedon sähköasemalle tehtiin uusi 400 kV duplex -johtokenttä Lieto - Forssa -voimajohtoa varten sekä perusparannettiin 110 kV kytkinlaitosta kahdeksan kentän osalta. Myös tähtipistejärjestelmä uusittiin ja tehtiin muita perusparannustöitä.

Sähköaseman pääurakoitsijana toimi Infratek Finland Oy ja urakan arvo oli 4,6 miljoonaa euroa. Rakennusaliurakoitsijana toimii Kominra Oy. Rakennustyöt ajoittuvat vuosille 2017 - 2018.

Lisätietoja

Rakennuttaja Fingrid Oyj

Hannu Heikkinen
projektipäällikkö
puh. 030 395 4167