Sähkön siirtovarmuus

Fingrid siirtää kantaverkkoon liittyneiden voimalaitosten tuottaman sähkön hyvälaatuisena ja luotettavasti kantaverkkoasiakkaille. Sähköä tuodaan ja viedään myös Suomen ja naapurimaidemme välillä. Sähkön siirtovarmuutta ylläpidetään ja valvotaan jatkuvasti. Seurattavia suureita ovat esimerkiksi häiriökeskeytysten lukumäärä ja niiden kestoaika. Kantaverkkoa suunnitellaan ja käytetään niin, ettei yksittäinen vika johda laajenevaan, koko kantaverkkoa käsittävään häiriöön.

Siirtovarmuuden vuosiraportit löydät pdf-muodossa tämän sivun vasemmasta laidasta kohdasta Raportit.

Sähkön siirtovarmuus kantaverkossa 2019

Kantaverkon sähkön siirtovarmuusprosentti vuonna 2019 oli 99,9998 % (99,9998 %). Kymmenen edeltävän vuoden keskiarvot ovat suluissa.

Häiriöiden vuoksi kuluttajille siirtämättä jäänyt energia oli 173 MWh (148 MWh). Häiriökeskeytysten aiheuttama laskennallinen kansantaloudellinen haitta (KAH) kulutusasiakkaille oli 5,2 miljoonaa euroa.

Siirtämättä jäi 2,5 MWh (2,2 MWh) jokaista Fingridin verkon kautta siirrettyä terawattituntia (TWh) kohden. Voimalaitoksilta kantaverkkoon vastaanottamatta jäänyt energia oli 178 MWh ja siitä aiheutunut laskennallinen haitta oli 10 000 euroa.

Liittymispistettä kohden laskettu yli 30 sekuntia kestävien häiriökeskeytysten lukumäärä oli 0,18 kpl (0,22 kpl) ja keskimääräinen keskeytysaika oli 4,3 min (4,3 min). Häiriöitä oli yhteensä 227 kpl (269 kpl), mistä ukkosen tai muun luonnon ilmiön aiheuttamia 161 kpl (172 kpl). Sää aiheuttaa noin 70 % kaikista häiriöistä.

Vuosiraportit Suomen kantaverkosta sekä Pohjoismaiden ja Baltian vika- ja häiriötilastot löydät sivun vasemman laidan valikosta.

Lisätietoja aiheesta

Markku Piironen

käytön kehitys
puh. 030 395 4172