Sähkön siirtovarmuus

Fingrid siirtää kantaverkkoon liittyneiden voimalaitosten tuottaman sähkön hyvälaatuisena ja luotettavasti kantaverkkoasiakkaille. Sähköä tuodaan ja viedään myös Suomen ja naapurimaidemme välillä. Sähkön siirtovarmuutta ylläpidetään ja valvotaan jatkuvasti. Seurattavia suureita ovat esimerkiksi häiriökeskeytysten lukumäärä ja niiden kestoaika. Kantaverkkoa suunnitellaan ja käytetään niin, ettei yksittäinen vika johda laajenevaan, koko kantaverkkoa käsittävään häiriöön.

Sähkön siirtovarmuus kantaverkossa 2021

Kantaverkon sähkön siirtovarmuusprosentti vuonna 2021 pysyi korkeana ja oli 99,99992 % (99,99980 %). Kymmenen edeltävän vuoden keskiarvot ovat suluissa.

Häiriöiden vuoksi kuluttajille siirtämättä jäänyt energia oli 61 MWh (137 MWh). Häiriökeskeytysten aiheuttama laskennallinen kansantaloudellinen haitta KAH kulutusasiakkaille oli 5,8 miljoonaa euroa (6,3 M€).

Siirtämättä jäi 0,8 MWh (2,0 MWh) jokaista Fingridin verkon kautta siirrettyä terawattituntia (TWh) kohden. Voimalaitoksilta kantaverkkoon vastaanottamatta jäänyt energia oli 184 MWh ja siitä aiheutunut laskennallinen haitta oli 26 000 euroa.

Tunnusluku "järjestelmäminuutti", jota usein käytetään kansainvälisissä vertailuissa, oli 0,26 min (0,57). Yksi järjestelmäminuutti vastaa kaiken siirron keskeytymistä minuutiksi käyttäen laskennassa tehona järjestelmän vuosittaista kulutushuippua.

Häiriöistä aiheutuneiden sähköntoimituskeskeytysten (≥ 30 s) lukumäärä liittymispistettä kohti oli 0,19 kpl (0,19) ja keskimääräinen keskeytysaika oli vain 0,9 min (4,1 min). Häiriöitä oli yhteensä 276 kpl (262 kpl), mistä ukkosen tai muun luonnon ilmiön aiheuttamia 196 kpl (187 kpl). Sää aiheutti 71 % (71 %) kaikista häiriöistä.

Vuosiraportit Suomen kantaverkosta sekä Pohjoismaiden ja Baltian vika- ja häiriötilastot löydät sivun vasemman laidan valikosta.

Lisätietoja aiheesta

Markku Piironen

käytön kehitys
puh. 030 395 4172