;

Sähkön siirtovarmuus

Fingrid siirtää kantaverkkoon liittyneiden voimalaitosten tuottaman sähkön hyvälaatuisena ja luotettavasti kantaverkkoasiakkaille. Sähköä tuodaan ja viedään myös Suomen ja naapurimaidemme välillä. Sähkön siirtovarmuutta ylläpidetään ja valvotaan jatkuvasti. Seurattavia suureita ovat esimerkiksi häiriökeskeytysten lukumäärä ja niiden kestoaika. Kantaverkkoa suunnitellaan ja käytetään niin, ettei yksittäinen vika johda laajenevaan, koko kantaverkkoa käsittävään häiriöön.

Sähkön siirtovarmuus kantaverkossa 2022

Kantaverkon sähkön siirtovarmuusprosentti vuonna 2022 pysyi korkeana ja oli 99,99993 % (99,99984 %). Kymmenen edeltävän vuoden keskiarvot ovat suluissa.

Häiriöiden vuoksi kuluttajille siirtämättä jäänyt energia oli 51 MWh (109 MWh). Häiriökeskeytysten aiheuttama laskennallinen kansantaloudellinen haitta KAH kulutusasiakkaille oli 4,7 miljoonaa euroa (5,9 M€).

Siirtämättä jäi 0,7 MWh (1,6 MWh) jokaista Fingridin verkon kautta siirrettyä terawattituntia (TWh) kohden. Voimalaitoksilta kantaverkkoon vastaanottamatta jäänyt energia oli 1 002 MWh (5 941 MWh) ja siitä aiheutunut laskennallinen haitta oli 123 tuhatta euroa (319 tuhatta euroa).

Tunnusluku "järjestelmäminuutti", jota usein käytetään kansainvälisissä vertailuissa, oli 0,22 min (0,46 min). Yksi järjestelmäminuutti vastaa kaiken siirron keskeytymistä minuutiksi käyttäen laskennassa tehona järjestelmän vuosittaista kulutushuippua.

Häiriöistä aiheutuneiden sähköntoimituskeskeytysten (≥ 30 s) lukumäärä liittymispistettä kohti oli 0,15 kpl (0,16 kpl) ja keskimääräinen keskeytysaika oli 4,7 min (3,5 min). Häiriöitä oli yhteensä 296 kpl (254 kpl), mistä ukkosen tai muun luonnon ilmiön aiheuttamia 218 kpl (185 kpl). Sää aiheutti 73 % (73 %) kaikista häiriöistä.

Vuosiraportit Suomen kantaverkosta sekä Pohjoismaiden ja Baltian vika- ja häiriötilastot löydät sivun vasemman laidan valikosta.

Lisätietoja aiheesta

Markku Piironen

käytön kehitys
puh. 030 395 4172