Sähkön siirtovarmuus

Fingrid siirtää kantaverkkoon liittyneiden voimalaitosten tuottaman sähkön hyvälaatuisena ja luotettavasti kantaverkkoasiakkaille. Sähköä tuodaan ja viedään myös Suomen ja naapurimaidemme välillä. Sähkön siirtovarmuutta ylläpidetään ja valvotaan jatkuvasti. Seurattavia suureita ovat esimerkiksi häiriökeskeytysten lukumäärä ja niiden kestoaika. Kantaverkkoa suunnitellaan ja käytetään niin, ettei yksittäinen vika johda laajenevaan, koko kantaverkkoa käsittävään häiriöön.

Sähkön siirtovarmuus kantaverkossa 2018

Kantaverkon sähkön siirtovarmuusprosentti vuonna 2018 saavutti tilastohistorian parhaimman luvun 99,99993 %. Häiriöiden vuoksi kuluttajille siirtämättä jäänyt energia oli 52 MWh (151 MWh) (vuosien 2008–2017 keskiarvot suluissa). Siirtämättä jäi 0,7 MWh (2,3 MWh) jokaista Fingridin verkon kautta siirrettyä terawattituntia (TWh) kohden.

Voimalaitoksilta kantaverkkoon vastaanottamatta jäänyt laskennallinen energia oli poikkeuksellisen suuri 58,4 GWh (84 MWh), mikä johtuu Kaltimon kiskojännitemuuntajan tulipalon 26.3.2018 ja etenkin Fingridin Olkiluodon sähköaseman 400 kV virtamuuntajan tulipalon 18.7.2018 seurauksista. Voimalaitosten tuotantoa verkkoon vastaanottamatta jääneen energian laskennallinen haitta VOH oli 3,1 M€.

Liittymispistettä kohden laskettu yli 30 s kestävien häiriökeskeytysten lukumäärä oli vain 0,12 kpl (0,22 kpl) ja keskimääräinen keskeytysaika oli 12,0 min (3,3 min). Häiriöitä oli yhteensä 189 kpl (269 kpl), mistä ukkosen tai muun luonnon ilmiön aiheuttamia 124 kpl (166 kpl).

Vuosiraportit Suomen kantaverkosta sekä Pohjoismaiden ja Baltian vika- ja häiriötilastot löydät sivun vasemman laidan valikosta.

Sähkön siirtovarmuus kantaverkossa 2017

Kantaverkon sähkön siirtovarmuusprosentti vuonna 2017 saavutti jälleen erinomaisen tason 99,99969 %. Häiriöiden vuoksi kuluttajille siirtämättä jäänyt energia oli 211 MWh (143 MWh) (vuosien 2007–2016 keskiarvot suluissa). Siirtämättä jäi 3,1 MWh (2,1 MWh) jokaista Fingridin verkon kautta siirrettyä terawattituntia (TWh) kohden. Jos mukaan lasketaan myös voimalaitoksilta kantaverkkoon vastaanottamatta jäänyt energia, siirtovarmuusprosentti oli 99,99956 %. Vastaanottamatta jäi 83 MWh (180 MWh).

Liittymispistettä kohden laskettu yli 30 s kestävien häiriökeskeytysten lukumäärä oli vain 0,068 kpl (0,236 kpl) ja keskimääräinen keskeytysaika oli 2,23 min (3,25 min). Häiriöitä oli yhteensä 173 kpl (275 kpl), mistä ukkosen tai muun luonnon ilmiön aiheuttamia 140 kpl (157 kpl).

Lisätietoja aiheesta

Markku Piironen

käytön kehitys
puh. 030 395 4172