;

Sähkön siirtovarmuus

Fingrid siirtää kantaverkkoon liittyneiden voimalaitosten tuottaman sähkön hyvälaatuisena ja luotettavasti kantaverkkoasiakkaille. Sähköä tuodaan ja viedään myös Suomen ja naapurimaidemme välillä. Sähkön siirtovarmuutta ylläpidetään ja valvotaan jatkuvasti. Seurattavia suureita ovat esimerkiksi häiriökeskeytysten lukumäärä ja niiden kestoaika. Kantaverkkoa suunnitellaan ja käytetään niin, ettei yksittäinen vika johda laajenevaan, koko kantaverkkoa käsittävään häiriöön.

Sähkön siirtovarmuus kantaverkossa 2023

Fingridin hallinnoiman kantaverkon siirtovarmuus saavutti vuonna 2023 kautta aikojen parhaan arvonsa ja oli 99,99995 %. (99,99984 %). Kymmenen edeltävän vuoden keskiarvot ovat suluissa.

Häiriöiden vuoksi kuluttajille siirtämättä jäänyt energia oli 33 MWh (108 MWh).

Häiriökeskeytysten aiheuttama laskennallinen kansantaloudellinen haitta KAH kulutusasiakkaille oli 3,6 miljoonaa euroa (5,8 M€).

Siirtämättä jäi 0,5 MWh (1,6 MWh) jokaista Fingridin verkon kautta siirrettyä terawattituntia (TWh) kohden. Voimalaitoksilta kantaverkkoon vastaanottamatta jäänyt energia oli 11 MWh (6 039 MWh) ja siitä aiheutunut laskennallinen haitta oli tuhat euroa (331 tuhatta euroa).

Tunnusluku "järjestelmäminuutti", jota usein käytetään kansainvälisissä vertailuissa, oli 0,15 min (0,46 min). Yksi järjestelmäminuutti vastaa kaiken siirron keskeytymistä minuutiksi käyttäen laskennassa tehona järjestelmän vuosittaista kulutushuippua.

Häiriöistä aiheutuneiden sähköntoimituskeskeytysten (≥ 30 s) lukumäärä liittymispistettä kohti oli kautta aikojen pienin 0,05 kpl (0,16 kpl) ja keskimääräinen keskeytysaika oli 0,82 min (3,8 min).

Häiriöitä oli yhteensä 252 kpl (255 kpl), mistä ukkosen tai muun luonnon ilmiön aiheuttamia 203 kpl (187 kpl).

Vuosiraportit Suomen kantaverkosta sekä Pohjoismaiden ja Baltian vika- ja häiriötilastot löydät sivun vasemman laidan valikosta. 

 

Lisätietoja aiheesta

Markku Piironen

asiantuntija
käytön kehitys
puh. 030 395 4172