Automaattinen taajuuden palautusreservi (aFRR), toteutuneet tuntikaupat

Fingrid hankkii automaattista taajuuden palautusreserviä Suomessa sijaitsevista reservikohteista päivittäisellä hankinnalla tuntimarkkinoilta. Lisäksi Fingridillä on mahdollisuus hankkia osa Fingridin ylläpidettäväksi sovitusta automaattisesta taajuuden palautusreservistä Ruotsin kantaverkkoyhtiön Svenska kraftnätin kautta ruotsalaisilta reservitoimittajilta  ja Virosta. Tältä sivulta löydät kuvaajat toteutuneista kaupoista (ylös- ja alassäätökapasiteetti) tuntimarkkinoilla.

Toteutuneet tuntikaupat, ylössäätökapasiteetti

 

Toteutuneet tuntikaupat, alassäätökapasiteetti

Lisätietoja aiheesta

Tuomas Mattila 
erikoisasiantuntija
puh. 030 395 4180

Mikko Haapamäki
suunnittelija
puh. 030 395 4285