;

Vajukoski-Kokkosniva

YVA-menettely
Suunnittelu
Rakentaminen
Hankkeen tiedot
Hankkeen tyyppi: Voimajohto
Hankkeen tila: Suunnittelu
Sijainti: Lappi
Pituus: noin 10 km

Sodankylän kunnassa Bolidenin Kevitsan kaivoksen eteläpuolella on suunnitteella 220 kilovoltin Vajukoski-Kokkosniva voimajohdon siirtäminen noin 10 kilometrin osalta. Tarkoituksena on siis purkaa Fingridin 220 kV voimajohto ja siirtää voimajohto uuteen paikkaan. Syynä siirtoon ovat Boliden Kevitsan maankäytön laajennustarpeet eli nykyisen rikastushiekka-alueen eteläpuolelle tuleva uusi rikastushiekka-alue.

Siirrettävä voimajohto-osuus on osa Fingridin omistamaa valtakunnallista kantaverkkoa. Fingrid Oyj on suomalainen julkinen osakeyhtiö, joka vastaa sähkön siirrosta Suomen kantaverkossa. Fingrid huolehtii siitä, että Suomi saa sähköä häiriöttä.

Fingridillä on myös maakuntatason varauksena 400 kilovoltin voimajohto Pirttikoskelta Norjan rajalle. Voimajohtoyhteyden tarpeen varmistuttua tulevaisuudessa, Fingrid tulee rakentamaan uuden voimajohdon kyseessä olevan Vajukoski-Kokkosniva voimajohdon rinnalle.

Voimajohtohankkeesta laaditaan vuoden 2023 aikana ympäristöselvitys, jossa selvitetään hankkeen vaikutukset ympäristöön, luontoon, asutukseen, kulttuuriperintöön ja maisemaan. Ympäristöselvitys valmistuu vuoden 2023 loppuun mennessä ja valmis selvitys julkaistaan Fingridin verkkosivulla (www.fingrid.fi > Kantaverkko > Rakentaminen > Hankkeet).

Ympäristöselvityksen edellyttämät maastotutkimukset tehdään kesän 2023 aikana ja ympäristöselvityksen valmistuttua hanke etenee tarkempaan yleissuunnitteluun. Alustavan aikataulun mukaan hankkeen rakentamisen arvioidaan tapahtuvan vuosina 2024–2025. 

Vaihekohtaiset tiedot

Yhteystiedot